Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1518 2012-07-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB ,,JUSTINIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,JUSTINIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. liepos 20 d. Nr. 30-1518

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę „Justiniškių būstas“ (adresas – Justiniškių g. 62A, LT-05009 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data 1991 m. gegužės 22 d., unikalus įmonės kodas – 220664740, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT206647416, registro tvarkytojas  – VĮ Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2591 redakcija

 

2. T v i r t i n u  Uždarosios akcinės bendrovės ,,Justiniškių būstas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir Sutikimą (pridedama).

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Justiniškių būstas“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 30-2587 „Dėl UAB „Litmilma“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2012 m. liepos 20 d.

įsakymu Nr. 30-1518 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,JUSTINIŠKIŲ BŪSTAS ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil.    nr.

Namo adresas

Pastato pažymėjimas plane (korpusas)

Namo bendrasis plotas (kv. m) 

Namo naudingasis plotas (kv. m)

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Kitų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM), Lt/kv. m

         Priskirtas žemės sklypas

Sklypo plotas  (ha)

Patalpų savininkų teisės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Justiniškių g. 95

1A9b

5239,8

4716,67

72

-

0,141

-

-

2

Justiniškių g. 99

1A5b

4275,2

3524,00

81

1

0,127

-

-

3

Justiniškių g. 105

1A9b

5334,0

4816,99

72

-

0,141

-

-

4

Justiniškių g. 109

1A9b

7594,4

6761,86

107

1

0,141

-

-

5

Justiniškių g. 115

1A9b

7407,5

6692,29

107

-

0,141

-

-

6

Justiniškių g. 117

1A9b

2629,73

2331,77

36

1

0,101

-

-

7

Justiniškių g. 119

1A9b

2505,7

2256,17

36

-

0,141

-

-

8

Laisvės pr. 64

1A5b

1571,4

1327,79

20

-

0,127

-

-

9

Laisvės pr. 66

1A5b

1549,9

1235,88

20

-

0,127

-

-

10

Laisvės pr. 74

1A5b

1550,6

1228,00

20

-

0,127

-

-

11

Laisvės pr. 76

1A5b

1564,8

1270,26

20

1

0,127

-

-

12

Laisvės pr. 78

1A5b

1575,8

1246,15

20

-

0,127

-

-

13

Rygos g. 3

1A5b

4076,7

3343,97

59

1

0,127

-

-

14

Rygos g. 5

1A5b

4166,1

3389,28

59

1

0,127

-

-

15

Neteko galios.

2017 m. rugpjūčio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2045 redakcija

16

Rygos g. 9

1A9b

5130,8

4622,41

73

-

0,141

-

-

17

Neteko galios.

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1296/18(2.1.1E-TD2) redakcija

18

Rygos g. 13

1A9b

5140,3

4634,27

72

-

0,141

-

-

19

Rygos g. 23

1A9b

2659,7

2223,45

36

-

0,141

-

-

20

Rygos g. 25

1A9b

2472,3

2247,84

36

-

0,141

-

-

21

Rygos g. 27

1A9b

2510,4

2274,07

36

-

0,141

-

-

22

Rygos g. 29

1A9b

2645,7

2387,54

37

-

0,141

-

-

23

Rygos g. 31

1A5b

4087,0

3327,05

61

1

0,127

-

-

24

Rygos g. 33

1A9b

2671,6

2401,04

36

-

0,141

-

-

25

Rygos g. 35

1A9b

2581,3

2304,07

36

-

0,141

-

-

26

Neteko galios.

2017 m. gruodžio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3157 redakcija

27

Rygos g. 37

1A9b

2668,5

2208,78

36

-

0,141

-

-

28

Taikos g. 2

1A9b

2659,71

2399,59

36

-

0,141

-

-

29

Taikos g. 3

1A5b

1354,7

1065,10

20

-

0,127

-

-

30

Taikos g. 4

1A9b

5247,59

4687,01

71

1

0,141

-

-

31

Taikos g. 5

1A5b

1361,3

1147,86

20

-

0,127

-

-

32

Taikos g. 11

1A5b

1398,3

1108,95

20

-

0,127

-

-

33

Taikos g. 26

1A5b

5406,2

4531,94

81

-

0,127

-

-

34

Taikos g. 28

1A5b

2111,2

1757,12

40

-

0,127

-

-

35

Taikos g. 32

1A9b

5269,7

4762,09

72

-

0,141

-

-

36

Taikos g. 33

1A9b

2505,8

2254,46

37

-

0,141

-

-

37

Taikos g. 34

1A9b

5224,1

4702,17

72

-

0,141

-

-

38

Taikos g. 35

1A9b

2555,6

2308,21

36

-

0,141

-

-

39

Taikos g. 36

1A5b

5563,8

4666,72

101

-

0,127

-

-

40

Taikos g. 37

1A5b

1374,7

1156,18

21

-

0,127

-

-

41

Taikos g. 39

1A9b

2569,9

2312,13

38

-

0,141

-

-

42

Taikos g. 41

1A9b

2549,2

2297,67

42

-

0,141

-

-

43

Taikos g. 43

1A9b

2529,0

2116,89

36

-

0,141

-

-

45

Taikos g. 49

1A5b

1355,0

1061,55

20

-

0,127

-

-

46

Taikos g. 51

1A5b

2117,9

1761,78

41

-

0,127

-

-

47

Taikos g. 53

1A5b

1377,8

1152,20

20

-

0,127

-

-

48

Taikos g. 55

1A5b

1355,7

1134,36

21

-

0,127

-

-

49

Taikos g. 60

1A9b

2666,9

2212,84

36

-

0,141

-

-

50

Taikos g. 61

1A9b

2669,0

2408,68

36

-

0,141

-

-

51

Taikos g. 62

1A9b

2471,0

2250,88

35

-

0,141

-

-

52

Taikos g. 76

1A5b

1381,3

1140,07

20

-

0,127

-

-

53

Taikos g. 78

1A5b

1308,91

1101,01

20

-

0,127

-

-

54

Taikos g. 80

1A5b

3991,2

3218,30

60

-

0,127

-

-

55

Taikos g. 92

1A5b

1308,2

1028,52

20

-

0,127

-

-

56

Taikos g. 94

1A5b

1335,7

1066,65

20

-

0,127

-

-

57

Taikos g. 98

1A5b

2102,4

1761,91

40

-

0,127

-

 

58

Taikos g. 98

2A5b

2131,5

1775,57

41

-

0,127

-

-

59

Taikos g. 100

1A5b

1335,7

1066,65

20

-

0,127

-

-

60

Taikos g. 102

1A5b

1363,6

1077,02

20

-

0,127

-

-

2017 m. rugpjūčio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2045 redakcija

2017 m. gruodžio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3157 redakcija

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1296/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. liepos 20 d.

įsakymu Nr. 30-1518

 

S U T I K I M A S

      Uždaroji akcinė bendrovė  ,,Justiniškių būstas“, atstovaujama direktoriaus ................................................, įsipareigoja administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ................................................ įsakymu Nr. .........................  patvirtintą sąrašą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrosios nuosavybės administratorių veiklą.

 

 

Direktorius                            __________                        __________________________                                                                                      (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2591 - 2012-12-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1518 „DĖL UAB „JUSTINIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2045 - 2017-08-24
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1518 ,,DĖL UAB ,,JUSTINIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3157 - 2017-12-06
DĖL UAB „JUSTINIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO RYGOS G. 36 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1296/18(2.1.1E-TD2) - 2018-04-18
DĖL UAB „JUSTINIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO RYGOS G. 11 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
Į pradžią