Neapibrėžtas Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1520 2012-07-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB ,,NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. liepos 20 d. Nr. 30-1520

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę „Naujoji Pilaitė“ (adresas – Vydūno g. 17, LT-06206 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data 1992 m. liepos 9 d., unikalus įmonės kodas –  121483560, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100000007919, registro tvarkytojas  – VĮ Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2614 redakcija

 

2. T v i r t i n u  Uždarosios akcinės bendrovės ,,Naujoji Pilaitė“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir Sutikimą (pridedama).

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Naujoji Pilaitė“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. 30-43 „Dėl UAB „Naujoji Pilaitė“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2012 m. liepos 20 d.

įsakymu Nr. 30-1520               

                      

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,NAUJOJI PILAITĖ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil.    nr.

Namo adresas

Pastato pažymėjimas plane (korpusas)

Namo bendrasis plotas (kv. m) 

Namo naudingasis plotas (kv. m)

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Kitų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM), Lt/kv. m

         Priskirtas žemės sklypas

Sklypo plotas  (ha)

Patalpų savininkų teisės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Bitėnų g. 7

1A3p

2691,42

2168,68

16

15

0,115

-

-

2

Įsruties g. 6

1A9b

4044,34

3862,12

72

-

0,137

-

-

3

Įsruties g. 8

1A5b

2822,21

2204,13

35

-

0,118

-

-

4

Neteko galios.

2017 m. gegužės 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1239 redakcija

5

Neteko galios.

2016 m. gegužės 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1033 redakcija

6

Neteko galios.

2013 m. sausio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-315 redakcija

7

Neteko galios.

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1279/18(2.1.1E-TD2) redakcija

8

Neteko galios.

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1280/18(2.1.1E-TD2) redakcija

9

Neteko galios.

2014 m. sausio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-33 redakcija

10

Neteko galios.

2013 m. sausio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-315 redakcija

11

Neteko galios.

2013 m. rugpjūčio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1887 redakcija

12

I. Kanto al. 4

1A5b

1072,32

953,34

18

1

0,138

-

-

13

I. Kanto al. 6

1A5b

2199,43

2199,43

30

-

0,119

-

-

14

I. Kanto al. 9

1A5b

1094,85

1094,85

20

-

0,125

-

-

15

Neteko galios.

2017 m. gegužės 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1239 redakcija

16

I. Kanto al. 13

1A9b

7928,45

7472,92

135

3

0,138

-

-

17

I. Kanto al. 14

1A5b

2806,19

2337,3

36

-

0,125

-

-

18

Neteko galios.

2013 m. sausio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-315 redakcija

19

Neteko galios.

2017 m. gruodžio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3149 redakcija

20

Neteko galios.

2017 m. gruodžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3315 redakcija

21

Neteko galios.

2017 m. lapkričio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3003 redakcija

22

Neteko galios.

2017 m. gruodžio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3152 redakcija

23

Neteko galios.

2017 m. lapkričio 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3049 redakcija

24

Neteko galios.

2017 m. lapkričio 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3050 redakcija

25

Neteko galios.

2017 m. gruodžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3316 redakcija

26

Neteko galios.

2017 m. lapkričio 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3047 redakcija

27

Karaliaučiaus g. 13B

3A5/p

3788,77

3042,14

45

-

0,097

-

-

28

Neteko galios.

2017 m. gruodžio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3150 redakcija

29

Karaliaučiaus g. 16 A

1A5p

3426,2

2903,1

50

-

0,125

-

-

30

Neteko galios.

2013 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2126 redakcija

31

Neteko galios.

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1281/18(2.1.1E-TD2) redakcija

32

Neteko galios.

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1283/18(2.1.1E-TD2) redakcija

33

Neteko galios.

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1282/18(2.1.1E-TD2) redakcija

34

Pajautos g. 1

1A5b

4126,8

3453,54

60

-

0,125

-

-

35

Pajautos g. 3

1A5b

4118,13

3314,29

56

-

0,125

-

-

36

Pajautos g. 5

1A5b

1438,65

1010,84

17

2

0,111

-

-

37

Neteko galios.

2014 m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3188 redakcija

38

Pajautos g. 11

1A5b

1389,72

1105,72

20

-

0,125

-

-

39

Pajautos g. 11

2A5b

1389,58

1109,27

20

-

0,125

-

-

40

Pajautos g. 11

3A5b

1232,48

1015,92

20

-

0,125

-

-

41

Pajautos g. 13

4A5p

3772,77

3132,99

45

-

0,112

-

-

42

Papilėnų g. 2

1B3p

1791,28

595,69

13

16

0,125

-

-

43

Papilėnų g. 7

1A9b

6075,64

6075,64

108

-

0,1336

-

-

44

Papilėnų g. 8

1A5b

3317,14

3317,14

50

-

0,125

-

-

45

Neteko galios.

2014 m. liepos 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1788 redakcija

46

Papilėnų g. 12

Neteko galios.

2014 m. rugpjūčio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2467 redakcija

47

Papilėnų g. 13

1A5b

2792,86

2196,47

40

-

0,125

-

-

48

Papilėnų g. 14

1A5b

4301,35

3444,42

58

1

0,125

-

-

49

Papilėnų g. 15

1A9b

4247,27

4247,27

76

-

0,131

-

-

50

Neteko galios.

2014 m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3188 redakcija

51

Neteko galios.

2015 m. kovo 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-677 redakcija

52

Neteko galios.

2013 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2126 redakcija

53

Smalinės g. 17

1A5b

1119,12

1119,12

20

-

0,112

-

-

54

Smalinės g. 19

1A5b

1109,32

1109,32

20

-

0,125

-

-

55

Smalinės g. 21

1A5b

5442,23

4542,07

70

-

0,125

-

-

56

Neteko galios.

2013 m. sausio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-315 redakcija

57

Smalinės g. 25

1A5b

1399,52

1112,49

20

-

0,125

-

-

58

Tolminkiemio g. 11

1A9b

4464,76

4073,44

70

1

0,138

-

-

59

Neteko galios.

2013 m. sausio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-315 redakcija

60

Tolminkiemio g. 15

1A9b

4202,91

4202,91

76

-

0,131

-

-

61

Neteko galios.

2017 m. lapkričio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2999 redakcija

62

Neteko galios.

2017 m. lapkričio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2998 redakcija

63

Tolminkiemio g. 21

1A5b

1402,32

1109,5

20

-

0,125

-

-

64

Tolminkiemio g. 23

1A5b

2850,81

2373,98

40

-

0,125

-

-

65

Vydūno g. 6

1A5b

4971,4

4519,43

71

-

0,125

-

-

66

Neteko galios.

2017 m. birželio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1464 redakcija

67

Neteko galios.

2013 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2126 redakcija

68

Neteko galios.

2017 m. birželio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1464 redakcija

69

Vydūno g. 11

1A5b

1354,94

1080,08

20

-

0,125

-

-

70

Vydūno g. 13

1A5b

1354,28

1078,29

20

-

0,112

-

-

71

Vydūno g. 14

1A5b

5012,68

4474,63

64

2

0,125

-

-

72

Vydūno g. 15

1A9b

4916,78

3395,19

60

2

0,138

-

-

73

Vydūno g. 17

1A9b

8793,61

7831,75

139

4

0,135

-

-

74

Vydūno g. 19

1A9b

6067,86

5746,98

102

4

0,138

-

-

75

Neteko galios.

2017 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3284 redakcija

76

Neteko galios.

2015 m. spalio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3402 redakcija

77

Neteko galios.

2014 m. rugpjūčio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2467 redakcija

2014 m. rugpjūčio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2467 redakcija

2014 m. liepos 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1788 redakcija

2014 m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3188 redakcija

2015 m. kovo 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-677 redakcija

2015 m. spalio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3402 redakcija

2016 m. gegužės 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1033 redakcija

2017 m. gegužės 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1239 redakcija

2017 m. birželio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1464 redakcija

2017 m. lapkričio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3003 redakcija

2017 m. lapkričio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2998 redakcija

2017 m. lapkričio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2999 redakcija

2017 m. lapkričio 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3047 redakcija

2017 m. lapkričio 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3049 redakcija

2017 m. lapkričio 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3050 redakcija

2017 m. gruodžio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3149 redakcija

2017 m. gruodžio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3150 redakcija

2017 m. gruodžio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3152 redakcija

2017 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3284 redakcija

2017 m. gruodžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3315 redakcija

2017 m. gruodžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3316 redakcija

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1279/18(2.1.1E-TD2) redakcija

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1280/18(2.1.1E-TD2) redakcija

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1281/18(2.1.1E-TD2) redakcija

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1282/18(2.1.1E-TD2) redakcija

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1283/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. liepos 20 d.

įsakymu Nr. 30-1520

 

S U T I K I M A S

      Uždaroji akcinė bendrovė  ,,Naujoji Pilaitė“, atstovaujama direktoriaus ................................................, įsipareigoja administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ................................................ įsakymu Nr. .........................  patvirtintą sąrašą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrosios nuosavybės administratorių veiklą.

 

 

Direktorius                            __________                        __________________________                                                                                      (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2614 - 2012-12-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1520 „DĖL UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-315 - 2013-01-31
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1520 ,,DĖL UAB ,,NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1887 - 2013-08-30
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1520 ,,DĖL UAB ,,NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2126 - 2013-09-30
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1520 ,,DĖL UAB ,,NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-33 - 2014-01-13
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1520 ,,DĖL UAB ,,NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1788 - 2014-07-07
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1520 ,,DĖL UAB ,,NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2467 - 2014-08-14
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1520 „DĖL UAB ,,NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3188 - 2014-10-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1520 ,,DĖL UAB ,,NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-677 - 2015-03-12
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1520 ,,DĖL UAB ,,NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3402 - 2015-10-19
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1520 ,,DĖL UAB ,,NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1033 - 2016-05-03
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1520 ,,DĖL UAB ,,NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1239 - 2017-05-25
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1520 ,,DĖL UAB ,,NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1464 - 2017-06-15
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1520 ,,DĖL UAB ,,NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2998 - 2017-11-24
DĖL UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO TOLMINKIEMIO G. 19 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2999 - 2017-11-24
DĖL UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO TOLMINKIEMIO G. 17 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3003 - 2017-11-24
DĖL UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO KARALIAUČIAUS G. 5B BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3050 - 2017-11-27
DĖL UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO KARALIAUČIAUS G. 9 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3049 - 2017-11-27
DĖL UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO KARALIAUČIAUS G. 7A BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3047 - 2017-11-27
DĖL UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO KARALIAUČIAUS G. 13A BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3152 - 2017-12-06
DĖL UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO KARALIAUČIAUS G. 7 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3150 - 2017-12-06
DĖL UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO KARALIAUČIAUS G. 15 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3149 - 2017-12-06
DĖL UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO KARALIAUČIAUS G. 5 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3284 - 2017-12-18
DĖL UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO VYDŪNO G. 20 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3315 - 2017-12-19
DĖL UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO KARALIAUČIAUS G. 5A BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3316 - 2017-12-19
DĖL UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO KARALIAUČIAUS G. 13 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1282/18(2.1.1E-TD2) - 2018-04-18
DĖL UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO M. JANKAUS G. 12 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1280/18(2.1.1E-TD2) - 2018-04-18
DĖL UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO ĮSRUTIES G. 22 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1281/18(2.1.1E-TD2) - 2018-04-18
DĖL UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO KARALIAUČIAUS G. 16C BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1279/18(2.1.1E-TD2) - 2018-04-18
DĖL UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO ĮSRUTIES G. 20 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1283/18(2.1.1E-TD2) - 2018-04-18
DĖL UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO M. JANKAUS G. 14 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
Į pradžią