Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1516 2012-07-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB ,,ASVIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,ASVIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. liepos 20 d. Nr. 30-1516

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę ,,ASVIS“ (adresas – Filaretų g. 42A-27, LT-01210 Vilnius, adresas  korespondencijai – Rinktinės g. 55, LT-09207 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data – 2006 m. liepos 10 d., unikalus įmonės kodas – 300582112, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT100002623112, registro tvarkytojas  – VĮ Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2597 redakcija

 

2. T v i r t i n u Uždarosios  akcinės bendrovės ,,ASVIS“  administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir Sutikimą (pridedama).

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,ASVIS“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. 30-807 „Dėl UAB ,,Statybų fabrikas“ (,,ASVIS“) skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2012 m. liepos 20 d.

įsakymu Nr. 30-1516

                                              

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ASVIS ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil.    nr.

Namo adresas

Pastato pažymėjimas plane (korpusas)

Namo

Namo

Gyvenamųjų

Kitų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM), Lt/kv. m

         Priskirtas žemės sklypas

bendrasis

naudingasis

patalpų

Sklypo plotas  (ha)

patalpų savininkų teisės

 plotas (kv. m)

plotas (kv. m)

(butų) skaičius

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Neteko galios.

2017 m. kovo 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-706 redakcija

-

-

2

Neteko galios.

2016 m. kovo 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-498 redakcija

3

Neteko galios.

2017 m. gegužės 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1138 redakcija

4

Neteko galios.

2017 m. gegužės 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1138 redakcija

5

Neteko galios.

2017 m. balandžio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-744 redakcija

-

-

6

Neteko galios.

2017 m. kovo 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-678 redakcija

7

Neteko galios.

2017 m. kovo 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-616 redakcija

8

Neteko galios.

2017 m. rugpjūčio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2066 redakcija

9

Neteko galios.

2017 m. birželio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1334 redakcija

10

Neteko galios.

2017 m. birželio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1298 redakcija

11

Neteko galios.

2017 m. birželio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1331 redakcija

12

Neteko galios.

2017 m. gegužės 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1098 redakcija

13

Neteko galios.

2015 m. birželio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2352 redakcija

14

Neteko galios.

2017 m. rugsėjo 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2294 redakcija

15

Neteko galios.

2013 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1837 redakcija

16

Neteko galios.

2017 m. vasario 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-202 redakcija

17

Neteko galios.

2017 m. vasario 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-203 redakcija

18

Neteko galios.

2017 m. vasario 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-213 redakcija

2013 m. balandžio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-822 redakcija

2015 m. birželio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2352 redakcija

2016 m. kovo 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-498 redakcija

2017 m. vasario 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-202 redakcija

2017 m. vasario 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-203 redakcija

2017 m. vasario 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-213 redakcija

2017 m. kovo 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-616 redakcija

2017 m. kovo 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-678 redakcija

2017 m. kovo 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-706 redakcija

2017 m. balandžio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-744 redakcija

2017 m. gegužės 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1098 redakcija

2017 m. gegužės 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1138 redakcija

2017 m. birželio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1298 redakcija

2017 m. birželio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1331 redakcija

2017 m. birželio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1334 redakcija

2017 m. rugpjūčio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2066 redakcija

2017 m. rugsėjo 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2294 redakcija

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. liepos 20 d.

įsakymu Nr. 30-1516

 

S U T I K I M A S

      Uždaroji akcinė bendrovė  ,,ASVIS“ atstovaujama direktoriaus, ................................................, įsipareigoja administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ................................................ įsakymu Nr. .........................  patvirtintą sąrašą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrosios nuosavybės administratorių veiklą.

 

 

Direktorius                            __________                        __________________________                                                                                      (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2597 - 2012-12-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1516 „DĖL UAB „ASVIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-822 - 2013-04-10
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1516 „DĖL UAB „ASVIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1837 - 2013-08-16
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1516 ,,DĖL UAB ,,ASVIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2352 - 2015-06-23
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1516 ,,DĖL UAB ,,ASVIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-498 - 2016-03-07
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1516 ,,DĖL UAB ,,ASVIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-202 - 2017-02-02
DĖL UAB „RASŲ VALDA“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO VARPŲ G. 2 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-203 - 2017-02-02
DĖL UAB „RASŲ VALDA“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO VARPŲ G. 4 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-213 - 2017-02-02
DĖL UAB „RASŲ VALDA“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO VARPŲ G. 6 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-616 - 2017-03-24
DĖL UAB „ADMI“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO MAUMEDŽIŲ G. 9 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-678 - 2017-03-29
DĖL UAB „CASTRADE SERVICE“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO MAUMEDŽIŲ G. 7 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-706 - 2017-03-31
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1516 ,,DĖL UAB ,,ASVIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-744 - 2017-04-07
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1516 ,,DĖL UAB ,,ASVIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1098 - 2017-05-15
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1516 ,,DĖL UAB ,,ASVIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1138 - 2017-05-19
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1516 ,,DĖL UAB ,,ASVIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1298 - 2017-06-01
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1516 ,,DĖL UAB ,,ASVIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1331 - 2017-06-02
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1516 ,,DĖL UAB ,,ASVIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1334 - 2017-06-02
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1516 ,,DĖL UAB ,,ASVIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2066 - 2017-08-25
DĖL UAB „CASTRADE SERVICE“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO VIRŠULIŠKIŲ G. 53B BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2294 - 2017-09-13
DĖL UAB „CASTRADE SERVICE“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO ŽIRMŪNŲ G. 86 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
Į pradžią