Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1523 2012-07-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB ,,FIXUM“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,FIXUM“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. liepos 20 d. Nr. 30-1523

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Fixum“ (adresas – Raitininkų g. 2, LT- 09236 Vilnius, adresas  korespondencijai – Šeimyniškių g. 23/2, LT-09200 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data – 2005 m. lapkričio 30 d., unikalus įmonės kodas – 300510344, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT100004015114, registro tvarkytojas  – VĮ Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2601 redakcija

 

2. T v i r t i n u Uždarosios  akcinės bendrovės ,,Fixum“  administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir Sutikimą (pridedama).

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Fixum“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. 30-758 „Dėl UAB ,,Fixum“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2012 m. liepos 20 d.

įsakymu Nr. 30-1523

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,FIXUM ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil.    nr.

Namo adresas

Pastato žymėjimas plane (korpusas)

Namo

Namo

Gyvenamųjų

Kitų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM), Lt/kv. m

         Priskirtas žemės sklypas

bendrasis

naudingasis

patalpų

Sklypo plotas  (ha)

patalpų savininkų teisės

 plotas (kv. m)

plotas (kv. m)

(butų) skaičius

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Aludarių g. 6

1A3p

1309,77

1204.41

18

-

0,15

-

-

2

Apkasų g. 31

1A5p

4033,07

3329.90

60

-

0,10

-

-

3

Neteko galios.

2014 m. lapkričio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3580 redakcija

4

Kaminkelio g. 19

4A6b

5268,70

3758,57

50

2

0,10

0,2343

-

5

Neteko galios.

2016 m. rugsėjo 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2105 redakcija

6

Raitininkų g. 6A

6A6p

3272,45

2305,02

33

6

0,12

2,1446

pastatų Olimpiečių g. 4, 5, 6, 7, 8, Raitininkų g. 6, 6A, 8, 8A, 8B bendrasavininkių nuosavybė

7

A. Rotundo g. 4A

4A5p

5171,85

2848,99

31

7

0,11

0,1831

-

8

Taikos g. 263A

2A6p

9823,33

4624,30

90

132

0,10

1,3905

-

9

Taikos g. 263B

3A6p

2493,21

2211,03

35

-

0,10

10

Taikos g. 263C

4A6p

2488,61

2200,51

36

-

0,10

11

Taikos g. 263D

5A6p

2482,66

2195,59

36

-

0,10

12

Taikos g. 263E

6A6p

5084,19

4641,99

90

-

0,10

13

Taikos g. 263F

7A6p

2494,19

2206,98

36

-

0,10

14

Neteko galios.

2017 m. birželio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1434 redakcija

15

Neteko galios.

2017 m. rugsėjo 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2297 redakcija

16

Neteko galios.

2014 m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3182 redakcija

17

Žirmūnų g. 60

1A5b

3845,30

3030,11

57

1

0,10

-

-

18

Žirmūnų g. 58

1A5b

3739,81

3133,30

60

-

0,10

-

-

19

Žirmūnų g. 12

1A12p

3527,78

3255,98

48

-

0,10

-

-

 

2014 m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3182 redakcija

2014 m. lapkričio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3580 redakcija

2016 m. rugsėjo 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2105 redakcija

2017 m. birželio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1434 redakcija

2017 m. rugsėjo 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2297 redakcija

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. liepos 20 d.

įsakymu Nr. 30-1523

 

S U T I K I M A S

      Uždaroji akcinė bendrovė  ,,Fixum“, atstovaujama direktoriaus ................................................, įsipareigoja administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ................................................ įsakymu Nr. .........................  patvirtintą sąrašą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrosios nuosavybės administratorių veiklą.

 

 

Direktorius                              __________                        _________________________                                                                                          (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2601 - 2012-12-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1523 „DĖL UAB „FIXUM“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3182 - 2014-10-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1523 ,,DĖL UAB ,,FIXUM“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3580 - 2014-11-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1523 ,,DĖL UAB ,,FIXUM“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2105 - 2016-09-05
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1523 ,,DĖL UAB ,,FIXUM“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1434 - 2017-06-13
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1523 ,,DĖL UAB ,,FIXUM“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2297 - 2017-09-13
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1523 ,,DĖL UAB ,,FIXUM“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
Į pradžią