Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1653 2012-08-22
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB ,,PAŠILAIČIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,PAŠILAIČIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 30-1653

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę „Pašilaičių būstas“ (buveinės adresas – Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data 1992 m. liepos 9 d., unikalus įmonės kodas –  121474935, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas − LT214749314, registro tvarkytojas  – valstybės įmonė Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2613 redakcija

 

2. T v i r t i n u  pridedamus:

2.1. Uždarosios akcinės bendrovės ,,Pašilaičių būstas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą;

2.2. Sutikimą.

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Pašilaičių būstas“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. 30-34 „Dėl UAB „Pašilaita“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2012 m. rugpjūčio 22 d.

įsakymu Nr. 30-1653

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,PAŠILAIČIŲ BŪSTAS ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil.    nr.

Namo adresas

Pastato pažymėjimas plane (korpusas)

Namo bendrasis plotas (kv. m) 

Namo naudingasis plotas (kv. m)

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Kitų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM), Lt/kv. m

         Priskirtas žemės sklypas

Sklypo plotas  (ha)

Patalpų savininkų teisės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Gabijos g. 23

1A9b

8773,18

7791,94

120

-

0,1400

-

-

2

Gabijos g. 25

1A5b

2535,14

1963,12

36

-

0,1310

-

-

3

Gabijos g. 27

1A9b

2370,75

1912,59

32

-

0,1500

-

-

4

Gabijos g. 29

1A5b

1182,45

893,12

16

-

0,1500

-

-

5

Gabijos g. 30

3E9g

8701,52

5012,42

72

4

0,1500

-

-

6

Gabijos g. 33

1A5b

2528,57

1961,93

36

-

0,1310

-

-

7

Gabijos g. 35

1A5b

2560,70

2051,58

34

1

0,1310

-

-

8

Gabijos g. 37

1A9b

2367,91

1912,59

32

-

0,1500

-

-

9

Gabijos g. 39

1A9b

7868,94

7083,38

107

1

0,1500

-

-

10

Gabijos g. 41

1A5b

2532,00

2009,75

35

1

0,1310

-

-

11

Gabijos g. 43

1A5b

1175,75

893,12

16

-

0,1310

-

-

12

Gabijos g. 45

1A9b

2369,13

1912,59

32

-

0,1500

-

-

13

Gabijos g. 47

1A9b

7847,99

6543,54

108

-

0,1500

-

-

14

Gabijos g. 49

1A9b

3444,29

2783,63

48

-

0,1500

-

-

15

Gabijos g. 57

1A5b

3986,44

3106,56

56

-

0,1310

-

-

16

Gabijos g. 59

1A5b

2781,19

2218,71

39

1

0,1310

-

-

17

Gabijos g. 61

1A5b

2773,31

2194,35

40

-

0,1310

-

-

18

Gabijos g. 63

1A5b

2772,65

2319,29

40

-

0,1310

-

-

19

Gabijos g. 65

1A5b

2779,04

2204,70

40

-

0,1310

-

-

20

Gabijos g. 67

1A5b

2771,59

2196,36

40

-

0,1310

-

-

21

Gabijos g. 69

1A5b

4155,07

3293,50

60

-

0,1310

-

-

22

Gabijos g. 71

1A5b

3314,81

2562,34

56

-

0,1310

-

-

23

Laisvės pr. 87

1A9b

2480,75

2007,45

36

-

0,1500

-

-

24

Laisvės pr. 89

1A5b

4927,12

3935,15

60

-

0,1300

-

-

25

Laisvės pr. 93

1A9p

3959,57

2818,55

72

-

0,1500

-

-

26

Laisvės pr. 95

1A9p

4099,63

3708,73

72

-

0,1500

-

-

27

Laisvės pr. 97

1A9pb

3648,78

3251,66

72

-

0,1500

-

-

28

Laisvės pr. 99

1A9pb

3650,66

2828,05

72

-

0,1500

-

-

29

Laisvės pr. 113

1A5b

4120,68

3242,80

60

-

0,1300

-

-

30

Medeinos g. 15

1A9b

6210,42

5012,34

84

-

0,1300

-

-

31

Medeinos g. 23

1A9b

6049,58

4880,09

84

-

0,1500

-

-

32

Medeinos g. 25

1A9b

6170,67

5326,70

82

2

0,1500

-

-

33

Neteko galios.

2017 m. gruodžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3319 redakcija

34

Medeinos g. 43

1A9b

6020,43

4888,72

84

-

0,1500

-

-

35

Medeinos g. 45

1A9b

6313,70

5547,40

90

1

0,1500

-

-

36

Pašilaičių g. 18

1A9t

5698,12

4285,46

96

-

0,1500

-

-

37

Žemynos g. 1

1A16t

6697,89

5538,02

60

8

0,1500

-

-

38

Žemynos g. 6

1A9t

5665,44

5122,50

71

1

0,1500

-

-

39

Žemynos g. 6

2A3b

1238,64

980,87

12

-

0,1500

 

 

40

Žemynos g. 6

3A3t

1060,34

1003,26

11

-

0,1500

-

-

41

Žemynos g. 8

1A9t

5719,36

4265,03

72

-

0,1500

 

 

42

Žemynos g. 8

2A3t

1455,89

1016,19

12

-

0,1500

-

-

43

Žemynos g. 8

3A3b

1357,50

1009,24

12

-

0,1500

-

-

44

Žemynos g. 19

1A9b

5025,16

4533,46

68

-

0,1500

-

-

45

Žemynos g. 19

2A9b

1362,20

1135,20

20

-

0,1500

 

 

46

Žemynos g. 23

1A9b

3835,25

3287,50

51

-

0,1500

-

-

47

Žemynos g. 43

1A9b

6134,43

5392,73

84

1

0,1500

-

-

48

Žemynos g. 45

1A9b

3533,81

2816,92

48

-

0,1500

-

-

49

Žemynos g. 51

1A9b

3869,41

3332,56

51

1

0,1200

-

-

2017 m. gruodžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3319 redakcija

___________________________________________________

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. rugpjūčio 22 d.

įsakymu Nr. 30-1653

 

S U T I K I M A S

      Uždaroji akcinė bendrovė  ,,Pašilaičių būstas“, atstovaujama direktoriaus ................................................, įsipareigoja administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ................................................ įsakymu Nr. ......................... patvirtintą sąrašą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrosios nuosavybės administratorių veiklą.

 

 

Direktorius                            __________                        __________________________                                                                                      (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2613 - 2012-12-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-08-22 ĮSAKYMO NR. 30-1653 „DĖL UAB „PAŠILAIČIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3319 - 2017-12-19
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-08-22 ĮSAKYMO NR. 30-1653 ,,DĖL UAB ,,PAŠILAIČIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
Į pradžią