Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1707 2012-08-31
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB ,,VERKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,VERKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 30-1707

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050, ir atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės ,,Verkių būstas“ 2012 m. liepos  12 d. prašymą:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę „Verkių būstas“ (buveinės adresas – Kalvarijų g. 125,  LT-08420 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data 2012 m. liepos 3 d., unikalus įmonės kodas – 302813393, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100005738714, registro tvarkytojas  – Valstybės įmonė Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2606 redakcija

 

2. T v i r t i n u  pridedamus:

2.1 Uždarosios akcinės bendrovės ,,Verkių būstas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą;

2.2 Sutikimą .

3. Į p a r e i g o j u:

3.1  uždarąją akcinę bendrovę „Verkių ūkis“ per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Verkių būstas“ priede nurodytų daugiabučių namų statybos, techninės inventorizacijos, techninės priežiūros dokumentus, sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo, surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;

3.2 uždarąją akcinę bendrovę „Verkių būstas“ per mėnesį nuo perėmimo administruoti daugiabučius namus dienos valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. 30-37 „Dėl UAB „Verkių ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2012 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. 30-30-1707

                                              

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,VERKIŲ BŪSTAS ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ

GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil.    nr.

Namo adresas

Pastato pažymėjimas plane (korpusas)

Namo bendrasis plotas (kv. m) 

Namo naudingasis plotas (kv. m)

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Kitų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM), Lt/kv. m

    Priskirtas žemės sklypas

Sklypo plotas  (ha)

Patalpų savininkų teisės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Ateities g. 1

1A5p

1435,69

1219,48

22

-

0,1210

-

-

2

Ateities g. 1

2A7p

1957,48

1736,18

30

-

0,1340

-

-

3

Ateities g. 1

4A7p

2018,00

1790,35

30

-

0,1200

-

-

4

Ateities g. 1

5A5p

1457,75

1234,65

22

-

0,1210

-

-

5

Ateities g. 2A                

4A2p

1219,99

876,60

10

2

0,0670

-

-

6

Ateities g. 2B

3A2p

1267,72

896,84

12

6

0,0670

-

-

7

Ateities g. 2C

2A2p

1285,20

915,43

10

6

0,0670

-

-

8

Ateities g. 2D

1A3p

776,87

440,12

5

1

0,0670

-

-

9

Ateities g. 2E

5A4p

1536,13

1224,90

18

7

0,0670

-

-

10

Ateities g. 3

1A9p

2438,72

2168,47

37

1

0,1490

-

-

11

Ateities g. 3

3A5p

1475,55

1183,57

22

1

0,1210

-

-

12

Ateities g. 5

1A5p

1459,29

1229,02

22

-

0,1340

-

-

13

Ateities g. 5

3A9p

2384,95

2178,21

38

-

0,1490

-

-

14

Ateities g. 5

4A5p

1409,24

1139,71

22

-

0,1340

-

-

15

Ateities g. 5

5A4p

1204,39

982,30

18

-

0,1340

-

-

16

Ateities g. 7A

1A5p

1515,60

1286,35

22

-

0,1340

-

-

17

Ateities g. 7B

1A5p

2830,34

2356,36

40

-

0,1260

-

-

18

Ateities g. 7C

1A4p

1210,98

988,04

18

-

0,1210

-

-

19

Ateities g. 9A

1A9p

2398,73

2172,55

38

-

0,1000

-

-

20

Ateities g. 9B

1A5p

3488,21

2951,71

52

-

0,1210

-

-

21

Neteko galios.

2016 m. vasario 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-194 redakcija

22

Baltupio g. 37

1N12p

4023,99

3849,43

104

2

0,1490

-

-

23

Baltupio g. 41

1N12p

4699,64

4308,42

100

8

0,1420

-

-

24

Neteko galios.

2018 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1260/18(2.1.1E-TD2) redakcija

25

Neteko galios.

2012 m. spalio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2006 redakcija

26

Baltupio g. 81

1A5p

1541,98

1228,71

20

-

0,1210

-

-

27

Baltupio g. 83

1A5p

1550,42

1234,30

20

-

0,1210

-

-

28

Baltupio g. 85

1A5p

1578,55

1258,55

20

-

0,1210

-

-

29

Baltupio g. 87

1A5p

1568,90

1255,34

20

-

0,1090

-

-

30

Baltupio g. 89

1A5p

1570,76

1319,41

20

-

0,1210

-

-

31

Baltupio g. 91

1A5p

1553,06

1265,36

19

-

0,1288

-

-

32

Baltupio g. 93

1A5p

1535,32

1491,90

20

-

0,0740

-

-

33

Baltupio g. 95

1A5p

1558,98

1267,10

19

-

0,1210

-

-

34

Baltupio g. 97

1A5p

1268,30

1005,60

15

-

0,0740

-

-

35

Baltupio g. 99

1A5p

1557,37

1266,82

20

1

0,0740

-

-

36

Baltupio g. 101

1A5p

1560,93

1311,31

20

-

0,0740

-

-

37

Baltupio g. 117

13A2p

2743,23

2574,23

33

12

0,0670

-

-

38

Baltupio g. 119

1A3p

1140,88

1140,88

12

-

0,0670

-

-

39

Baltupio g. 121

2A5p

968,61

967,24

10

-

0,0670

-

-

40

Baltupio g. 123

3A3p

3723,32

1948,81

20

38

0,0670

-

-

41

Baltupio g.173

9A5p

1369,35

1134,01

18

4

0,0690

-

-

42

Baltupio g. 175

8A5p

1427,36

1176,25

18

5

0,0690

-

-

43

Neteko galios.

2012 m. lapkričio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2377 redakcija

44

Bitininkų g. 2B

1A9p

2336,77

1985,89

38

-

0,1340

-

-

45

Bitininkų g. 6

1A5p

1443,96

1180,64

22

-

0,1090

-

-

46

Bitininkų g. 8

1A7p

1900,82

1590,49

30

-

0,1340

-

-

47

Bitininkų g. 10

1A9p

2353,02

2089,03

37

1

0,1220

-

-

48

Bitininkų g. 12

1A9p

2334,29

2062,83

37

1

0,1340

-

-

49

Bitininkų g. 26

1A5p

1515,78

1037,95

15

-

0,1210

-

-

50

Bitininkų g. 28

1A5p

1419,80

976,48

15

-

0,1210

-

-

51

Braškių g. 2B

1A5p

1477,35

1172,98

21

1

0,1090

-

-

52

Braškių g. 2C

1A9p

2372,06

2066,47

36

1

0,1340

-

-

53

Braškių g. 2D

1A5p

1999,66

1294,53

24

2

0,1140

-

-

54

Braškių g. 48

1A5p

1584,24

1361,07

25

-

0,1090

-

-

55

Didlaukio g. 8

1A5p

1440,15

1176,82

22

-

0,1340

-

-

56

Didlaukio g. 9

1A9p

2502,15

1351,50

40

-

0,1340

-

-

57

Didlaukio g. 10

1A4p

1255,96

996,82

18

-

0,1130

-

-

58

Didlaukio g. 12

1A3p

968,11

770,57

11

-

0,1260

-

-

59

Didlaukio g. 18

1A5p

1409,82

1184,64

22

-

0,1200

-

-

60

Didlaukio g. 19

1A12p

3615,53

3358,23

49

-

0,1490

-

-

61

Didlaukio g. 20

1A5p

1482,02

1250,23

22

-

0,1130

-

-

62

Didlaukio g. 25

1A5b

2068,73

1727,70

30

-

0,1200

-

-

63

Didlaukio g. 27

1A9b

4223,06

3810,01

72

-

0,1200

-

-

64

Didlaukio g. 28

1A9p

2388,05

2019,59

38

-

0,1490

-

-

65

Didlaukio g. 30

1A6p

1434,25

1286,47

24

-

0,1230

-

-

66

Didlaukio g. 31

1A5b

3791,99

3160,55

60

-

0,1260

-

-

67

Didlaukio g. 34

1A4p

1266,57

1004,30

18

-

0,1340

-

-

68

Didlaukio g. 36

1A4p

1258,68

997,56

18

-

0,1210

-

-

69

Neteko galios.

2018 m. balandžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1241/18(2.1.1E-TD2) redakcija

70

Didlaukio g. 40

1A5b

2071,96

1727,70

30

-

0,1130

-

-

71

Didlaukio g. 46

1A5b

2068,13

1727,70

30

-

0,1260

-

-

72

Didlaukio g. 48

1A5p

1449,09

1225,22

22

-

0,1340

-

-

73

Didlaukio g. 50

1A5p

1482,78

1260,53

23

-

0,1340

-

-

74

Didlaukio g. 52

1A4p

1261,29

1098,79

20

-

0,1340

-

-

75

Didlaukio g. 58

1A9b

6252,37

5728,86

108

-

0,1200

-

-

76

Didlaukio g. 60

1A5b

2079,55

1727,11

30

-

0,1260

-

-

77

Didlaukio g. 62

1A5b

2075,69

1568,73

27

3

0,1260

-

-

78

Didlaukio g. 64

1A5b

2062,99

1727,70

30

-

0,1260

-

-

79

Didlaukio g. 70

1A9b

6342,92

5664,87

107

1

0,1200

-

-

80

Didlaukio g. 72

1A5b

2071,39

1727,70

30

-

0,0650

-

-

81

Neteko galios.

2012 m. gruodžio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2531 redakcija

82

Didlaukio g. 76

1A5b

2060,09

1727,70

30

-

0,1260

-

-

83

Jeruzalės g. 27

1N4p

2295,63

1430,76

57

3

0,1400

-

-

84

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1534 redakcija

85

Jeruzalės g. 65

1A1m

234,82

234,82

3

-

0,0650

-

-

86

Jono Kairiūkščio g. 5

1A9b

7739,79

7262,60

103

4

0,0810

-

-

87

Kalvarijų g. 157

1A9p

3524,00

3169,56

108

2

0,1490

-

-

88

Kalvarijų g. 159

1N12p

7454,37

3984,02

133

2

0,1420

-

-

89

Kalvarijų g. 185

1A1m

229,71

229,71

5

-

0,0650

-

-

90

Kalvarijų g. 282

1A5p

1270,97

1082,57

15

-

0,1210

-

-

91

Kalvarijų g. 282A

1A5p

1406,26

1182,93

20

-

0,1210

-

-

92

Kalvarijų g. 282B

1A5p

1491,03

1258,21

15

-

0,1140

-

-

93

Neteko galios.

2013 m. balandžio 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-995 redakcija

94

Neteko galios.

2013 m. balandžio 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-995 redakcija

95

Neteko galios.

2013 m. balandžio 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-995 redakcija

96

Kalvarijų g. 288

1A5p

1711,14

1181,02

15

-

0,1210

-

-

97

Kalvarijų g. 288A

1A5p

1709,84

1183,85

20

-

0,1210

-

-

98

Neteko galios.

2017 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1680 redakcija

99

 

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1534 redakcija

100

M. Marcinkevičiaus g. 1

10A4p

1964,75

1416,22

27

5

0,0690

-

-

101

M. Marcinkevičiaus g. 3

2A3p

4242,72

3422,27

52

-

0,0690

-

-

102

M. Marcinkevičiaus g. 23

1A4p

2242,37

1887,81

21

2

0,0690

-

-

103

M. Marcinkevičiaus g. 25

1A5p

1844,75

1565,63

18

6

0,0690

-

-

104

M. Marcinkevičiaus g. 27

1A5p

1871,83

1600,65

23

6

0,0690

-

-

105

M. Marcinkevičiaus g. 29

1A4p

1833,07

1545,29

28

4

0,0690

-

-

106

M. Marcinkevičiaus g. 31

3A5p

1309,38

1048,46

16

6

0,0690

-

-

107

M. Marcinkevičiaus g. 33

4A5p

1309,89

1112,54

13

4

0,0690

-

-

108

M. Marcinkevičiaus g. 35

5A5p

1282,58

1052,71

17

4

0,0690

-

-

109

M. Marcinkevičiaus g. 37

7A5p

1393,16

1180,62

16

4

0,0690

-

-

110

Maumedžių g. 2

1A5p

1409,01

1176,91

22

-

0,1090

-

-

111

Maumedžių g. 4

1A7p

1871,19

1572,21

30

-

0,1340

-

-

112

Maumedžių g. 11

1A9p

2478,53

2120,21

38

-

0,1340

-

-

113

Maumedžių g. 25

11A4p

1023,05

1023,05

16

-

0,0670

-

-

114

Mokyklos g. 3

1A5p

1507,84

1281,91

22

-

0,1140

-

-

115

Mokyklos g. 3

2A9p

2473,50

2265,24

38

-

0,1270

-

-

116

Mokyklos g. 3

3A12p

3772,53

3461,80

47

-

0,1270

-

-

117

Mokyklos g. 11

1A1p

132,90

132,90

3

-

0,0650

-

-

118

Mokyklos g. 15