Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1715 2012-08-31
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB ,,ADMINSTA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,ADMINSTA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 30-1715

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 ir Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. 1-611:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę „Adminsta“ (adresas – Justiniškių g. 66-26, LT-05239 Vilnius, adresas korespondencijai – Justiniškių g. 66-26, LT-05239 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data 2002 m. gegužės 14 d., unikalus įmonės kodas –  125958499, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas − LT100001142414, registro tvarkytojas  – valstybės įmonė Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2595 redakcija

 

2. T v i r t i n u  pridedamus:

2.1. Uždarosios akcinės bendrovės „Adminsta“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą;

2.2. Sutikimą.

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę „Adminsta“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. 30-375 „Dėl UAB „Adminsta“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. 30-1715

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS UAB ,,ADMINSTA" ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil.nr.

Namo adresas

Pastato pažymėjimas plane                (korpusas)

Namo bendrasis plotas        (kv. m)

Namo naudingasis plotas               (kv. m)

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Kitų patalpų skaičius

Administravimo  mokestis per mėnesį (su PVM) Lt/kv. m

Paskirtas žemės sklypas

Sklypo plotas (ha)

patalpų savininkų teisės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Erfurto g. 5

1A9p

8549,73

5780,22

91

9

0,10

0,2600

bendraturčių nuosavybė

2

J. Franko g. 2B

20A3p

484,15

484,15

9

0,10

1,4744

3

J. Galvydžio g. 11

337A9p

3650,88

2539,01

40

7

0,10

2,2141

4

J. Galvydžio g. 11A

335A7p

4671,57

2940,93

50

53

0,10

5

J. Galvydžio g. 11B

336A7p

4722,12

2997,10

50

52

0,10

6

Justiniškių g. 64A

4A5p

3434,51

2887,39

56

7

0,10

7

J. Kubiliaus g. 1

309A8p

7084,72

4668,99

84

46

0,10

53,3064

8

J. Kubiliaus g. 3

308A5p

2976,61

1980,73

36

21

0,10

1,006

9

J. Kubiliaus g. 4

326A7p

4873,87

2996,49

50

51

0,10

2,2141

10

J. Kubiliaus g. 4A

327A7p

4873,41

3002,84

50

53

0,10

11

J. Kubiliaus g. 4B

333A7p

4879,45

3010,84

50

61

0,10

12

K. Ladygos g. 1

303A8p

9733,63

6835,34

118

57

0,10

1,006

13

K. Ladygos g. 3

298A8p

6558,6

5184,72

93

35

0,10

53,3064

14

K. Ladygos g. 5

294A8p

7213,81

5872,41

92

31

0,10

15

V. Nagevičiaus g. 2

312A5p

3260,33

2169,41

40

25

0,10

53,3064

16

V. Nagevičiaus g. 3

292A5p

3937,26

3287,14

63

12

0,10

17

V. Nagevičiaus g. 4

307A5p

2860,19

2172,81

40

17

0,10

1,006

18

V. Nagevičiaus g. 1

317A5p

3944,49

3304,95

63

1

0,10

53,3064

19

Neteko galios.

2018 m. kovo 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-672 redakcija

20

Santariškių  g. 31

22A3p

1743,76

1743,76

27

-

0,10

1,4744

21

Santariškių  g. 31A

24A3p

477,22

477,22

9

-

0,10

22

Santariškių  g. 33

25A3p

1726,13

1726,13

27

-

0,10

23

Santariškių  g. 33A

21A3p

485,10

485,10

9

-

0,10

24

Santariškių  g. 37

27A3p

1714,28

1714,28

27

-

0,10

25

Santariškių g. 41

9A3p

1055,08

1055,08

20

-

0,10

2,2203

26

Santariškių g. 41A

5A3p

1052,88

1052,88

21

-

0,10

27

Santariškių g. 43

10A3p

1055,51

1055,51

20

-

0,10

28

Santariškių g. 43A

6A3p

1054,80

1054,80

21

-

0,10

29

Santariškių g. 43B

20A3p

1057,66

1057,66

20

-

0,10

30

Santariškių g. 45A

7A3p

1054,39

1054,39

21

-

0,10

31

Santariškių g. 57

8A3p

1046,65

899,45

17

1

0,10

32

Santariškių g. 57A

15A3p

1050,98

1050,98

21

-

0,10

33

P. Smuglevičiaus g. 8

4A4p

1953,48

1784,8

31

-

0,10

34

Ulonų g. 1

316A10p

16118,53

10617

162

30

0,10

0,5426

35

Vilkpėdės g. 3F

1A1p

812,48

774,31

14

4

0,10

0,2349

36

Žygio g. 90

334A8p

20816,10

10618,39

154

209

0,10

1,1477

37

Žygio g. 91

321A9p

6040,77

3425,72

56

84

0,10

0,518

38

Neteko galios.

2013 m. sausio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-195 redakcija

39

Žygio g. 93

324A9p

4187,51

3499,37

56

6

0,10

0,5180

40

Neteko galios.

2017 m. sausio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-18 redakcija

41

Žygio g. 95A

328A7p

4876,46

2994,74

50

52

0,10

2,2141

42

Žygio g. 95B

332A7p

4873,73

2992,43

50

57

0,10

43

S. Žukausko g. 16

320A7p

3954,79

2815,28

48

31

0,10

1,1419

44

S. Žukausko g. 18

319A9p

9242,94

7131,5

128

46

0,10

45

S. Žukausko g. 20A

318A7p

3928,71

2811,62

48

23

0,10

46

S. Žukausko g. 23

306A8p

4299,34

2926,76

42

6

0,10

0,485

47

S. Žukausko g. 25

315A10p

4568,00

3401,55

38

7

0,10

48

S. Žukausko g. 26

311A8p

4134,97

2700,23

56

25

0,10

53,3064

49

S. Žukausko g. 31

282A8p

2469,18

1587,72

28

26

0,10

50

S. Žukausko g. 32

287A5p

4523,00

3283,79

61

26

0,10

51

S. Žukausko g. 33

300A5p

5985,26

2724,27

48

90

0,10

52

S. Žukausko g. 34

286A5p

4538,36

3329,48

62

27

0,10

53

S. Žukausko g. 35

301A9p

5883,34

5272,19

91

10

0,10

54

S. Žukausko g. 41

313A9p

9491,99

6350,58

114

69

0,10

0,6969

55

S. Žukausko g. 17

281A5p

5307,14

2666,8

36

31

0,10

2013 m. sausio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-195 redakcija

2017 m. sausio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-18 redakcija

2018 m. kovo 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-672 redakcija

 

______________

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. 30-1715

 

S U T I K I M A S

      Uždaroji akcinė bendrovė  ,,Adminsta“, atstovaujama direktoriaus ............................................., įsipareigoja administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ................................................ įsakymu Nr. .........................  patvirtintą sąrašą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrosios nuosavybės administratorių veiklą.

 

 

Direktorius                            __________                        __________________________                                                                                      (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2595 - 2012-12-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-08-31 ĮSAKYMO NR. 30-1715 „DĖL UAB „ADMINSTA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-195 - 2013-01-22
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-08-31 ĮSAKYMO NR. 30-1715 ,,DĖL UAB ,,ADMINSTA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-18 - 2017-01-05
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-08-31 ĮSAKYMO NR. 30-1715 ,,DĖL UAB ,,ADMINSTA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-672 - 2018-03-07
DĖL UAB NAMŲ PRIEŽIŪROS CENTRO SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO PERKŪNKIEMIO G. 19 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
Į pradžią