Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1714 2012-08-31
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB ,,ŠILĖJA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,ŠILĖJA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 30-1714

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 ir Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. 1-611:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę „Šilėja“ (buveinės adresas – Ukmergės g. 222, LT-07156 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data 1992 m. liepos 1 d., unikalus įmonės kodas – 121462961, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT100000007818, registro tvarkytojas  – valstybės įmonė Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2608 redakcija

 

2. T v i r t i n u  pridedamus:

2.1 Uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilėja“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą;

2.2 Sutikimą.

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Šilėja“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. 30-28 „Dėl UAB „Šilėja“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2012 m. rugpjūčio 31 d.

 įsakymu Nr. 30-1714

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠILĖJA ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil.    nr.

Namo adresas

Pastato pažymėjimas plane (korpusas)

Namo bendrasis plotas (kv. m) 

Namo naudingasis plotas (kv. m)

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Kitų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM), Lt/kv. m

         Priskirtas žemės sklypas

Sklypo plotas  (ha)

Patalpų savininkų teisės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Buivydiškių g. 2

1A12p

7445,02

6896,91

120

4

0,145

-

-

2

Buivydiškių g. 8

1A12p

7403,74

6891,76

121

-

0,120

-

-

3

Buivydiškių g. 9

1A5b

3919,09

3245,85

63

-

0,145

-

-

4

Neteko galios.

2016 m. gegužės 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1206 redakcija

5

Buivydiškių g. 12

1A12p

7309,83

5088,90

120

-

0,145

-

-

6

Buivydiškių g. 13

1A5b

5183,04

4289,65

83

-

0,145

-

-

7

Buivydiškių g. 16

1A12p

7492,34

6979,17

120

1

0,145

-

-

8

Čiobiškio g. 3

1A9b

4932,40

4323,44

70

2

0,120

-

-

9

Čiobiškio g. 7

1A5b

3853,95

3197,05

60

-

0,145

-

-

10

Čiobiškio g. 8

1A5b

2650,43

2142,68

40

-

0,130

-

-

11

Čiobiškio g. 9

1A9b

5032,13

4221,45

72

-

0,120

-

-

12

Čiobiškio g. 10

1A5b

2677,51

2267,62

40

-

0,100

-

-

13

Čiobiškio g. 11

1A9b

5030,61

4533,54

72

-

0,145

-

-

14

Čiobiškio g. 13

1A5b

5224,88

4321,99

80

-

0,120

-

-

15

Čiobiškio g. 15

1A5b

2662,95

2128,04

40

-

0,145

-

-

16

Čiobiškio g. 19

1A9b

2459,95

2216,72

36

-

0,145

-

-

17

Čiobiškio g. 21

1A9b

2513,78

2112,21

36

-

0,145

-

-

18

Čiobiškio g. 23

1A9b

2510,46

2111,31

36

-

0,145

-

-

19

Čiobiškio g. 25

1A5b

1301,11

1086,51

20

-

0,145

-

-

20

Čiobiškio g. 35

1A5b

1310,89

1092,10

20

-

0,140

-

-

21

Čiobiškio g. 37

1A9b

2496,39

2264,83

36

-

0,145

-

-

22

Čiobiškio g. 39

1A9b

2516,23

2264,54

36

-

0,145

-

-

23

Čiobiškio g. 41

1A9b

2452,81

2209,99

37

-

0,145

-

-

24

Neteko galios.

2014 m. liepos 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1789 redakcija

25

Dysnos g. 7

1A2p

1884,10

851,28

12

4

0,121

-

-

26

Dūkštų g. 2

1A5b

5169,38

4306,82

80

-

0,145

-

-

27

Dūkštų g. 3

1A5b

3901,58

3249,85

60

-

0,125

-

-

28

Dūkštų g.  4

1A5b

3774,10

3121,05

61

-

0,125

-

-

29

Dūkštų g. 5

1A9b

9909,15

8958,01

144

-

0,130

-

-

30

Dūkštų g. 6

1A5b

3930,91

3210,52

59

1

0,145

-

-

31

Dūkštų g. 8

1A9b

7326,92

6642,24

107

-

0,145

-

-

32

Dūkštų g. 9

1A5b

3891,40

3249,85

60

-

0,145

-

-

33

Dūkštų g. 11

1A5b

5066,26

4190,79

80

1

0,120

-

-

34

Dūkštų g. 16

1A9b

7325,89

6177,57

107

-

0,145

-

-

35

Neteko galios.

2017 m. kovo 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-713 redakcija

36

Gelvonų g. 3

1A5b

5440,94

4538,09

80

-

0,145

-

-

37

Gelvonų g. 4

1A5b

4025,33

3197,10

60

-

0,145

-

-

38

Gelvonų g. 5

1A5b

5366,52

4449,55

79

1

0,145

-

-

39

Gelvonų g. 7

1A5b

4072,34

3371,78

60

1

0,145

-

-

40

Gelvonų g. 8

1A9b

2433,27

2050,12

35

-

0,145

-

-

41

Gelvonų g. 9A

1A5b

2116,16

1650,65

40

-

0,145

-

-

42

Gelvonų g. 10

1A9b

2427,69

2048,58

35

-

0,145

-

-

43

Gelvonų g. 12

1A9b

2430,06

2050,24

35

-

0,145

-

-

44

Gelvonų g. 14

1A5b

1316,70

1053,34

20

-

0,145

-

-

45

Gelvonų g. 15

1A9b

2508,77

2065,68

36

-

0,120

-

-

46

Gelvonų g. 16

1A5b

2636,11

2172,91

39

1

0,145

-

-

47

Neteko galios.

2017 m. kovo 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-454 redakcija

48

Gelvonų g. 18

1A5b

2638,62

2130,70

41

1

0,100

-

-

49

Neteko galios.

2017 m. kovo 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-456 redakcija

50

Gelvonų g. 20

1A5b

5459,60

4352,11

80

-

0,145

-

-

51

Gelvonų g. 22

1A5b

1324,37

1103,24

20

-

0,145

-

-

52

Gelvonų g. 26

1A5b

5446,74

4557,37

81

-

0,145

-

-

53

Neteko galios.

2018 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-498 redakcija

54

Gelvonų g. 28

1A5b

1371,94

1089,00

20

-

0,145

-

-

55

Gelvonų g. 29

1A9b

2449,98

2006,79

36

-

0,145

-

-

56

Neteko galios.

2017 m. sausio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-17 redakcija

57

Gelvonų g. 31

1A9b

2458,55

2059,83

36

-

0,145

-

-

58

Neteko galios.

2017 m. sausio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-129 redakcija

59

Neteko galios.

2016 m. liepos 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1715 redakcija

60

Neteko galios.

2016 m. liepos 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1714 redakcija

61

Gelvonų g. 36

1A9b

7482,97

6763,01

108

-

0,145

-

-

62

Gelvonų g. 38

1A9b

2494,93

2139,29

34

1

0,145

-

-

63

Gelvonų g. 39

1A5b

2703,87

2136,05

40

-

0,145

-

-

64

Gelvonų g. 40

1A9b

7487,81

6297,90

108

-

0,145

-

-

65

Gelvonų g. 41

1A5b

4080,66

3413,25

61

-

0,145

-

-

66

Gelvonų g. 42

1A9b

2510,54

2049,30

36

-

0,145

-

-

67

Gelvonų g. 43

1A9b

2457,67

2213,58

36

-

0,145

-

-

68

Gelvonų g. 44

1A9b

2490,23

1922,12

34

2

0,145

-

-

69

Gelvonų g. 45

1A9b

2444,59

2060,01

35

-

0,110

-

-

70

Gelvonų g. 46

1A9b

2489,71

2057,30

35

-

0,145

-

-

71

Gelvonų g. 47

1A9b

2443,25

2060,33

35

-

0,145

-

-

72

Gelvonų g. 48

1A9b

2508,23

2265,98

36

-

0,145

-

-

73

Gelvonų g. 49

1A5b

4074,04

3418,09

60

-

0,145

-

-

74

Gelvonų g. 51

1A5b

4167,99

3284,67

60

-

0,145

-

-

75

Gelvonų g. 53

1A5b

4093,23

3236,10

60

-

0,145

-

-

76

Gelvonų g. 57

1A5b

3965,02

3313,26

60

-

0,125

-

-

77

Gelvonų g. 59

1A5b

3973,79

3140,40

60

-

0,145

-

-

78

Gelvonų g. 61

1A5b

3969,53

3140,40

60

-

0,145

-

-

79

Gelvonų g. 62

1A5b

4042,92

3200,78

60

-

0,145

-

-

80

Gelvonų g. 68

1A9b

7482,44

6759,07

108

-

0,145

-

-

81

Gelvonų g. 70

1A5b

1319,29

1049,15

19

1

0,145

-

-

82

Justiniškių g. 146

1A5p

5704,6

3881,88

64

47

0,120

-

-

83

Kalvarijų g. 99A

 2A8/p

4118,79

2876,11

36

29

0,090

-

-

84

Karių kapų g. 29

1A5p

1470,96

1250,14

22

-

0,140

-

-

85

Laisvės pr. 47

1N5b

2231,84

1811,95

50

-

0,145

-

-

86

Laisvės pr. 49

1N5b

2288,85

1820,58

50

-

0,145

-

-

87

Laisvės pr. 51

1A5b

2286,98

1831,40

50

-

0,145

-

-

88

Laisvės pr. 53A

1A10p

2908,71

2443,86

39

-

0,145

-

-

89

Neteko galios.

2017 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1679 redakcija

90

Laisvės pr. 55

1A10p

2887,01

2491,27

40

-

0,145

-

-

91

Laisvės pr. 55A

1A10p

3200,44

2951,14

40

1

0,145

-

-

92

Laisvės pr. 61

1A5b

4080,98

3416,18

61

-

0,145

-

-

93

Laisvės pr. 63

1A5b

4081,31

3239,93

60

-

0,145

-

-

94

Laisvės pr. 65

1A5b

4072,87

3219,30

60

-

0,145

-

-

95

Laisvės pr. 65A

1A5b

2134,03

1768,26

41

-

0,102

-

-

96

Laisvės pr. 67

1A5b

3902,86

3231,80

60

-

0,145

-

-

97

Laisvės pr. 69

1A5b

2706,90

2186,30

40

-

0,130

-

-

98

Laisvės pr. 71

1A5p

4720,65

3266,69

49

8

0,110

-

-

99

Laisvės pr. 71A

1A6p

1359,14

958,91

15

1

0,110

-

-

100

Lazdynėlių g. 8

1A4p

3042,88

2536,82

45

1

0,101

0,1204

bendrasavininkių nuosavybė

101

Lazdynėlių g. 10

1A3p