Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1852 2012-09-27
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB ,,VIRŠULIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,VIRŠULIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. rugsėjo 27 d. Nr. 30-1852

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę „Viršuliškių būstas“ (buveinės adresas – A. J. Povilaičio g. 18, LT-04338 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data 1992 m. birželio 11 d., unikalus įmonės kodas – 121446576, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT214465716, registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2605 redakcija

 

2. T v i r t i n u  pridedamus:

2.1. Uždarosios akcinės bendrovės ,,Viršuliškių būstas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą;

2.2. Sutikimą.

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Viršuliškių būstas“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. 30-35 „Dėl UAB „Viršuliškių būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 27 d.

įsakymu Nr. 30-1852                 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,VIRŠULIŠKIŲ BŪSTAS ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil.    nr.

Namo adresas

Pastato pažymėjimas plane (korpusas)

Namo bendrasis plotas (kv. m) 

Namo naudingasis plotas (kv. m)

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Kitų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM), Lt/kv. m

         Priskirtas žemės sklypas

Sklypo plotas  (ha)

Patalpų savininkų teisės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Neteko galios.

2013 m. sausio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-316 redakcija

2

Justiniškių g. 27

1A5b

2068,7

1658,8

29

1

0,122

-

-

3

Neteko galios.

2018 m. sausio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-110 redakcija

4

Neteko galios.

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1292/18(2.1.1E-TD2) redakcija

-

-

5

Justiniškių g. 33

1A5b

3786,23

3160,55

62

-

0,122

-

-

6

Justiniškių g. 37

1A5b

2069,04

1727,4

30

-

0,122

-

-

7

Justiniškių g. 39

1A5b

5454,25

4546,45

91

-

0,122

-

-

8

Neteko galios.

2018 m. balandžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1254/18(2.1.1E-TD2) redakcija

9

Ozo g. 3

1A5b

2098,01

1720,25

30

-

0,122

-

-

10

Ozo g. 11

1A9b

8446,17

7614,63

144

-

0,143

-

-

11

Ozo g. 15

1A9b

8466,03

7621,39

146

-

0,143

-

-

12

Neteko galios.

2013 m. sausio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-316 redakcija

13

Tujų g. 3

1A5b

3790

3160,53

61

-

0,122

-

-

14

Tujų g. 5

1A5b

2065,66

1720,25

30

-

0,122

-

-

15

Neteko galios.

2013 m. sausio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-316 redakcija

16

Tujų g. 9

1A5b

2065,38

1720,25

30

-

0,122

-

-

17

Tujų g. 11

1A5b

2116

1720,25

30

-

0,122

-

-

18

Tujų g. 15

1A5b

2064,9

1720,21

30

-

0,122

-

-

19

Tujų g. 17

1A5b

2039,87

1720,25

30

-

0,122

-

-

20

Viršuliškių g. 6

1A5b

2104,78

1720,25

30

-

0,122

-

-

21

Viršuliškių g. 8

1A5b

2088,02

1693,16

30

-

0,122

-

-

22

Neteko galios.

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1277/18(2.1.1E-TD2) redakcija

-

-

23

Viršuliškių g. 11

1A5b

2085,1

1720,4

30

-

0,122

-

-

24

Viršuliškių g. 12

1A5b

2053,61

1720,25

30

-

0,122

-

-

25

Neteko galios.

2018 m. vasario 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-379 redakcija

26

Viršuliškių g 14

1A5b

2057,42

1720,25

30

-

0,122

-

-

27

Viršuliškių g. 15

1A5b

2091,61

1720,25

30

-

0,122

-

-

28

Viršuliškių g. 16

1A5b

2064,22

1720,25

30

-

0,122

-

-

29

Viršuliškių g. 17

1A5b

2061,,57

1720,25

30

-

0,122

-

-

30

Viršuliškių g. 18

1A9b

4191,82

3772,98

72

-

0,143

-

-

31

Viršuliškių g. 19

1A5b

2081,53

1720,25

30

-

0,122

-

-

32

Viršuliškių g. 20

1A9b

4229,45

3772,98

72

-

0,143

-

-

33

Neteko galios.

2018 m. vasario 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-380 redakcija

34

Viršuliškių g. 22

1A9b

4450,43

3772,98

72

-

0,143

-

-

35

Neteko galios.

2018 m. sausio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-88 redakcija

36

Viršuliškių g. 24

1A9b

4229,11

3772,98

72

-

0,143

-

-

37

Viršuliškių g. 25

1A9b

4223,55

3772,98

72

-

0,143

-

-

38

Viršuliškių g. 26

1A9b

4181,54

3772,98

74

-

0,143

-

-

39

Viršuliškių g. 27

1A9b

4353,15

3772,98

72

-

0,143

-

-

40

Viršuliškių g. 28

1A9b

4328,21

3890,29

71

1

0,143

-

-

41

Neteko galios.

2013 m. sausio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-316 redakcija

42

Viršuliškių g. 31

1A12b

3598,36

3350,08

60

3

0,143

-

-

43

Viršuliškių g. 33

1A12b

3638,68

3375,59

64

1

0,143

-

-

44

Viršuliškių g. 39

1A9b

4212,24

3802,79

73

-

0,143

-

-

45

Neteko galios.

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1276/18(2.1.1E-TD2) redakcija

-

-

46

Viršuliškių g. 53

1A12b

3586,14

3378,49

60

4

0,143

-

-

47

Neteko galios.

2013 m. sausio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-316 redakcija

48

Viršuliškių g. 57

1A9b

4316,18

3826,74

71

2

0,143

-

-

49

Viršuliškių g. 59

1A9b

6508,67

5673,33

108

-

0,143

-

-

50

Viršuliškių g. 73

1A12b

3618,1

3303,6

61

3

0,143

-

-

51

Viršuliškių g. 75

1A5b

2659,42

2017,59

39

2

0,143

-

-

52

Neteko galios.

2018 m. kovo 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-793 redakcija

-

-

53

Viršuliškių g. 75B

1A5b

2778,85

2248,47

39

1

0,143

-

-

54

Neteko galios.

2018 m. sausio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-87 redakcija

55

Viršuliškių g. 81

1A9b

4212,19

3772,98

72

-

0,143

-

-

56

Viršuliškių g. 83

1A9b

4176,8

3713,78

70

1

0,143

-

-

57

Viršuliškių g. 85

1A9b

4222,91

3773

72

-

0,143

-

-

58

Viršuliškių g. 87

1A9b

8513,48

7687,75

144

-

0,143

-

-

59

Viršuliškių g. 89

1A9b

4220,44

3809,92

72

-

0,143

-

-

60

Viršuliškių g. 93

1A9b

4218,35

3772,98

72

-

0,143

-

-

61

Viršuliškių skg. 83

1A1m

98,53

94,52

5

-

0,05

-

-

62

Neteko galios.

2013 m. sausio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-316 redakcija

63

Viršuliškių skg, 97A

3G1p

629,36

395,90

8

2

0,15

-

Bendrasavininkių nuosavybė

2013 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-895 redakcija

2018 m. sausio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-87 redakcija

2018 m. sausio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-88 redakcija

2018 m. sausio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-110 redakcija

2018 m. vasario 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-379 redakcija

2018 m. vasario 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-380 redakcija

2018 m. kovo 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-793 redakcija

2018 m. balandžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1254/18(2.1.1E-TD2) redakcija

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1276/18(2.1.1E-TD2) redakcija

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1277/18(2.1.1E-TD2) redakcija

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1292/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 27 d.

įsakymu Nr. 30-1852

 

S U T I K I M A S

      Uždaroji akcinė bendrovė  ,,Viršuliškių būstas“, atstovaujama direktoriaus ................................................................, įsipareigoja administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ................................................ įsakymu Nr. .........................  patvirtintą sąrašą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrosios nuosavybės administratorių veiklą.

 

 

Direktorius                            __________                        __________________________                                                                                      (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2605 - 2012-12-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-27 ĮSAKYMO NR. 30-1852 „DĖL UAB „VIRŠULIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-316 - 2013-01-31
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-27 ĮSAKYMO NR. 30-1852 ,,DĖL UAB ,,VIRŠULIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-895 - 2013-04-19
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-27 ĮSAKYMO NR. 30-1852 „DĖL UAB „VIRŠULIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-87 - 2018-01-12
DĖL UAB „VIRŠULIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO VIRŠULIŠKIŲ G. 79 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-88 - 2018-01-12
DĖL UAB „VIRŠULIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO VIRŠULIŠKIŲ G. 23 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-110 - 2018-01-15
DĖL UAB „VIRŠULIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO JUSTINIŠKIŲ G. 29 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-380 - 2018-02-09
DĖL UAB „VIRŠULIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO VIRŠULIŠKIŲ G. 21 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-379 - 2018-02-09
DĖL UAB „VIRŠULIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO VIRŠULIŠKIŲ G. 13 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-793 - 2018-03-15
DĖL UAB „VIRŠULIŲKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO VIRŠULIŠKIŲ G. 75A BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1254/18(2.1.1E-TD2) - 2018-04-16
DĖL UAB „VIRŠULIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO JUSTINIŠKIŲ G. 41 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1277/18(2.1.1E-TD2) - 2018-04-18
DĖL UAB „VIRŠULIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO VIRŠULIŠKIŲ G. 10 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1276/18(2.1.1E-TD2) - 2018-04-18
DĖL UAB „VIRŠULIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO VIRŠULIŠKIŲ G. 47 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1292/18(2.1.1E-TD2) - 2018-04-18
DĖL UAB „VIRŠULIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO JUSTINIŠKIŲ G. 31 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
Į pradžią