Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1919 2012-09-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB ,,VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. rugsėjo 28 d. Nr. 30-1919

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę „Vilkpėdės būstas“ (buveinės adresas – Architektų g. 13, LT-04118 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data 1992 m. liepos 9 d., unikalus įmonės kodas – 121480265, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT100000008412, registro tvarkytojas  – valstybės įmonė Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2604 redakcija

 

2. T v i r t i n u  pridedamus:

2.1. Uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkpėdės būstas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą;

2.2. Sutikimą.

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Vilkpėdės būstas“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. 30-740 „Dėl UAB „Vilkpėdės būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 28 d.

įsakymu Nr. 30-1919

       

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,VILKPĖDĖS BŪSTAS" ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil.nr.

Namo adresas

Pastato žymėjimas plane (korpusas)

Namo bendras plotas              (kv. m.)

Namo naudingas plotas         (kv. m.)

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Kitų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM), Lt/kv. m

  Paskirtas žemės sklypas

Sklypo plotas, ha

Patalpų savininkų teisės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Neteko galios.

2013 m. gruodžio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2639 redakcija

2

Neteko galios.

2017 m. gruodžio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3408 redakcija

3

Geležinio Vilko g. 7

1A5p

2387,96

1919,81

29

1

0,15

-

-

4

Geležinio Vilko g. 19

1A5b

3429,09

2869,05

60

-

0,15

-

-

5

Geležinio Vilko g. 13

1A5b

3436,41

2876,25

60

-

0,15

-

-

6

Gerosios Vilties g. 6

1A5b

4573,23

3829,18

80

1

0,15

-

-

7

Gerosios Vilties g. 7

1A4p

1497,43

1203,65

32

1

0,15

-

-

8

Gerosios Vilties g. 8

1A5b

3438,46

2880,31

60

-

0,15

-

-

9

Gerosios Vilties g. 9

1A4p

1476,50

1192,40

32

1

0,15

-

-

10

Gerosios Vilties g. 11

1A3p

1445,54

1005,07

18

3

0,15

-

-

11

Gerosios Vilties g.  40

1A5b

2177,25

1816,80

50

-

0,15

-

-

12

Gerosios Vilties g.  42

1A5b

2205,50

1834,50

50

-

0,15

-

-

13

Neteko galios.

2018 m. balandžio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1059/18(2.1.1E-TD2) redakcija

14

S. Konarskio g. 34B

1A1ž

244,99

244,99

7

-

0,08

-

-

15

V. Pietario g. 2

1A5b

4356,10

3618,00

75

-

0,15

-

-

16

V. Pietario g. 4

1A5b

3437,60

2872,00

60

-

0,15

-

-

17

V. Pietario g. 6

1A5b

3435,50

2872,20

60

-

0,15

-

-

18

Savanorių pr. 21

1A9b

3271,34

3105,17

105

3

0,15

-

-

19

Savanorių pr. 23

1A5b

3437,40

2877,20

60

-

0,15

-

-

20

Savanorių pr. 25

1A5b

4583,50

3831,11

80

1

0,15

-

-

21

Savanorių pr. 27

1A5b

4583,51

3830,42

80

-

0,15

-

-

22

Savanorių pr. 29

1A5b

3427,27

2868,94

61

-

0,15

-

-

23

Neteko galios.

2018 m. vasario 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-524 redakcija

24

Savanorių pr. 37

1A5b

3428,06

2870,41

60

-

0,15

-

-

25

Savanorių pr. 39

1A5b

4572,11

3824,77

80

-

0,15

-

-

26

Savanorių pr. 41

1A5b

4583,50

3830,41

80

-

0,15

-

-

27

Savanorių pr. 45

1A9b

3264,92

3177,16

108

-

0,15

-

-

28

Neteko galios.

2017 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3398 redakcija

29

Savanorių pr. 48

1A5b

5292,40

4422,90

100

-

0,15

-

-

30

Savanorių pr. 52

1A5b

5281,95

4422,65

100

-

0,15

-

-

31

Neteko galios.

2015 m. kovo 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-675 redakcija

32

Neteko galios.

2015 m. kovo 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-675 redakcija

33

Neteko galios.

2015 m. birželio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2216 redakcija

34

Neteko galios.

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1291/18(2.1.1E-TD2) redakcija

-

-

35

Savanorių pr. 64

1A4p

1508,71

1208,11

32

-

0,15

-

-

36

Savanorių pr. 66A

1A1m

148,22

112,73

4

-

0,08

-

-

37

Savanorių pr. 68

1A3p

3028,23

1853,28

25

8

0,1311

-

-

38

Savanorių pr. 70

1A4p

1463,62

1178,42

32

1

0,15

-

-

39

Savanorių pr. 72

1A4p

1498,20

1201,30

32

1

0,15

-

-

40

Savanorių pr. 74

1A5p

6013,65

4489,82

112

3

0,15

-

-

41

Savanorių pr. 184

1A1p

294,36

294,36

6

-

0,05

-

-

42

Neteko galios.

2017 m. gruodžio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3407 redakcija

43

Neteko galios.

2017 m. gruodžio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3409 redakcija

44

Skroblų g. 17

1A5p

2789,97

2343,74

60

-

0,15

-

-

45

Skroblų g. 21

1A4p

1414,46

1180,80

32

-

0,15

-

-

46

Skroblų g. 31

1A5p

2891,49

1958,25

40

5

0,15

-

-

47

Titnago g. 13

1A3p

1163,21

940,16

19

2

0,15

-

-

48

Ūmėdžių g. 1

1A5b

2147,85

1779,02

41

-

0,15

-

-

49

Ūmėdžių g. 75

1A1p

197,22

197,22

4

-

0,08

-

-

50

Ūmėdžių g. 89

1A2p

155,60

155,60

4

-

0,08

-

-

51

Ūmėdžių g. 91

1A2p

162,25

162,25

4

-

0,08

-

-

52

Vaduvos g. 2

1A5b

2112,67

1655,55

40

-

0,15

-

-

53

Vaduvos g. 4

1A5b

2110,60

1765,68

40

-

0,15

-

-

54

Vaduvos g. 5

1A3p

1508,63

875,60

16

4

0,15

-

-

55

Vaduvos g. 6

1A5b

2111,82

1764,68

40

-

0,15

-

-

56

Vaduvos g. 7

1A3p

1254,27

817,24

17

2

0,15

-

-

57

Vaduvos g. 10

1A5b

2145,15

1679,80

40

-

0,15

-

-

58

Vaduvos g. 12

1A5b

2165,18

1692,30

40

-

0,15

-

-

59

Vaduvos g. 14

1A5b

2160,97

1812,39

40

-

0,15

-

-

60

Vaduvos g. 16

1A5b

2167,67

1784,64

40

-

0,15

-

-

61

Vaduvos g. 18

1A5b

2146,13

1656,60

40

-

0,15

-

-

62

Neteko galios.

2018 m. sausio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-65 redakcija

63

Vaduvos g. 21

1A9p

3248,34

3248,34

73

-

0,15

-

-

64

Vaduvos g. 22

1A5b

2145,15

1797,16

41

-

0,15

-

-

65

Vaduvos g. 24

1A5b

2145,15

1797,16

41

-

0,15

-

-

66

Vaduvos g. 25

1A5b

2143,02

1771,68

42

-

0,15

-

-

67

Vaduvos g. 26

145b

2150,81

1799,06

41

-

0,15

-

-

68

Vaduvos g. 27

1A5b

2136,44

1773,52

40

-

0,15

-

-

69

Vaduvos g. 28

1A5b

2147,29

1681,78

40

-

0,15

-

-

70

Vaduvos g. 29

1A5b

2136,44

1657,27

40

-

0,15

-

-

71

Vaduvos g. 30

1A5b

2147,29

1799,66

40

-

0,15

-

-

72

Vaduvos g. 31

1A5b

2148,76

1663,00

40

-

0,15

-

-

73

Vaduvos g. 32

1A5b

2134,95

1660,75

40

-

0,15

-

-

74

Vaduvos g. 33

1A5b

2145,14

1783,47

42

-

0,15

-

-

75

Vaduvos g. 34

1A5b

2122,40

1653,83

40

-

0,15

-

-

76

Vaduvos g.35

1A5b

2139,79

1775,50

40

-

0,15

-

-

77

Vaduvos g. 36

1A5b

2134,25

1792,50

40

-

0,15

-

-

78

Vaduvos g. 38

1A5b

2124,70

1779,78

40

-

0,15

-

-

79

Vandentiekio g. 32

1A4p

1513,49

1203,36

32

1

0,15

-

-

80

Neteko galios.

2018 m. sausio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-108 redakcija

81

Vandentiekio g. 36

1A4p

1491,98

1201,48

32

1

0,15

-

-

82

Vandentiekio g.  38

1A4p

1478,67

1216,67

33

-

0,15

-

-

83

Vandentiekio g.  40

1A4p

1489,81

1235,66

33

-

0,15

-

-

84

Vandentiekio g. 42

1A4p

1517,41

1229,05

32

1

0,15

-

-

85

Vandentiekio g.  44

1A4p

1462,36

1180,50

32

1

0,15

-

-

86

Vandentiekio g. 46

1A4p

1501,05

1215,44

32

1

0,15

-

-

87

Vandentiekio g. 48

1A4p

1495,91

1224,40

33

1

0,15

-

-

88

Žemaitės g. 11

1A5p

6166,61

5159,82

101

-

0,15

-

-

2015 m. kovo 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-675 redakcija

2015 m. birželio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2216 redakcija

2017 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3398 redakcija

2017 m. gruodžio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3407 redakcija

2017 m. gruodžio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3408 redakcija

2017 m. gruodžio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3409 redakcija

2018 m. sausio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-65 redakcija

2018 m. sausio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-108 redakcija

2018 m. vasario 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-524 redakcija

2018 m. balandžio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1059/18(2.1.1E-TD2) redakcija

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1291/18(2.1.1E-TD2) redakcija

_____________________________________________________

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 28 d.

įsakymu Nr. 30-1919

 

S U T I K I M A S

      Uždaroji akcinė bendrovė  ,,Vilkpėdės būstas“, atstovaujama direktoriaus ................................................................, įsipareigoja administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ................................................ įsakymu Nr. .........................  patvirtintą sąrašą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės       2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrosios nuosavybės administratorių veiklą.

 

 

Direktorius                            __________                        __________________________                                                                                      (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2604 - 2012-12-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1919 „DĖL UAB „VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2639 - 2013-12-10
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1919 ,,DĖL UAB ,,VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-675 - 2015-03-12
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1919 „DĖL UAB „VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2216 - 2015-06-15
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1919 ,,DĖL UAB ,,VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3398 - 2017-12-28
DĖL UAB „VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO SAVANORIŲ PR. 47 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3407 - 2017-12-29
DĖL UAB ,,VILKPĖDĖS BŪSTAS” SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO SKROBLŲ G. 8 (UNIKALUS NR. 1098-8009-9012) BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3409 - 2017-12-29
DĖL UAB ,,VILKPĖDĖS BŪSTAS” SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO SKROBLŲ G. 8 (UNIKALUS NR. 1098-8009-9023) BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3408 - 2017-12-29
DĖL UAB ,,ADMI“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO GELEŽINIO VILKO G. 5 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-65 - 2018-01-09
DĖL UAB ,,JURITA“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO VADUVOS G. 19 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-108 - 2018-01-15
DĖL UAB „VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO VANDENTIEKIO G. 34 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-524 - 2018-02-22
DĖL UAB ,,VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO SAVANORIŲ PR. 32 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1059/18(2.1.1E-TD2) - 2018-04-05
DĖL UAB „VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO GEROSIOS VILTIES G. 44 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1291/18(2.1.1E-TD2) - 2018-04-18
DĖL UAB „VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO SAVANORIŲ PR. 63A BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
Į pradžią