Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1859 2012-09-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB ,,LAZDYNŲ BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE (DĖL UAB ,, LAZDYNŲ BUTŲ ŪKIS “ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,, LAZDYNŲ BUTŲ ŪKIS “ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. rugsėjo 28 d. Nr. 30-1859

Vilnius

 

Pakeistas pavadinimas:

2013 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1920 redakcija

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę „Lazdynų butų ūkis“ (adresas – Architektų g. 13, LT-04118 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data 1992 m. birželio 11 d., unikalus įmonės kodas –  121449348, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT214493412, registro tvarkytojas  – VĮ Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2603 redakcija

2013 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1920 redakcija

 

2. T v i r t i n u  pridedamus:

2.1 Uždarosios akcinės bendrovės „Lazdynų butų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą;

2013 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1920 redakcija

 

2.2 Sutikimą.

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę „Lazdynų butų ūkis“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

2013 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1920 redakcija

 

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. 30-31 „Dėl UAB „Lazdynų būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 28 d.

įsakymu Nr. 30-1859         

                                           

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,, LAZDYNŲ BUTŲ ŪKIS" ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

Pakeistas pavadinimas:

2013 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1920 redakcija

 

 

Eil.nr.

Namo adresas

Pastato pažymėjimas plane (korpusas)

Namo bendrasis plotas (kv. m.)

Namo naudingasis plotas (kv. m.)

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Kitų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM), Lt/kv. m

 Paskirtas žemės sklypas

 

Sklypo plotas, ha

Patalpų savininkų teisės

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

Neteko galios.

2018 m. kovo 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-955/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

2

Architektų g. 3

1A9b

6263,17

5637,15

108

-

0,1500

-

-

 

3

Neteko galios.

2018 m. kovo 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-939/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

4

Neteko galios.

2018 m. balandžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1253/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

5

Neteko galios.

2018 m. kovo 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-925/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

6

Neteko galios.

2018 m. kovo 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-920/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

7

Architektų g. 9

1A5b

3746,11

3126,60

60

-

0,1291

-

-

 

8

Architektų g. 10

1A5b

3723,02

3126,60

60

-

0,1291

-

-

 

9

Neteko galios.

2017 m. gruodžio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3332 redakcija

 

10

Neteko galios.

2014 m. sausio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-94 redakcija

 

11

Neteko galios.

2014 m. sausio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-94 redakcija

 

12

Architektų g. 23

1A5b

6172,93

5154,10

90

-

0,1291

-

-

 

13

Architektų g. 24

1A12b

3522,52

3355,81

61

2

0,1442

-

-

 

14

Architektų g. 28

1A5b

3926,16

3270,50

60

1

0,1291

-

-

 

15

Architektų g. 31

1A5b

2184,32

1816,80

50

-

0,1150

-

-

 

16

Architektų g. 32

1A12b

3541,13

3339,05

60

1

0,1442

-

-

 

17

Architektų g. 33

1A5b

2184,32

1816,80

50

-

0,1150

-

-

 

18

Architektų g. 34

1A5b

3916,83

3240,77

60

1

0,1291

-

-

 

19

Architektų g. 38

1A5b

3812,42

3214,67

60

-

0,1291

-

-

 

20

Architektų g. 40

1A5b

3824,39

3214,79

61

-

0,1291

-

-

 

21

Architektų g. 41

1A9b

6264,80

5573,92

107

1

0,1500

-

-

 

22

Architektų g. 45

1A5b

5971,70

4989,50

90

-

0,1291

-

-

 

23

Neteko galios.

2018 m. kovo 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-961/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

24

Architektų g. 53

1A5b

4167,50

3494,10

60

-

0,1150

-

-

 

25

Architektų g. 56

1A9b

6182,78

5637,48

108

-

0,1500

-

-

 

26

Architektų g. 58

1A9b

6174,91

5636,81

108

-

0,15

-

-

 

27

Architektų g. 60

1A9b

6248,38

5706,68

109

-

0,15

-

-

 

28

Neteko galios.

2016 m. vasario 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-426 redakcija

 

29

Architektų g. 70

1A12b

3567,32

3270,00

60

3

0,1442

-

-

 

30

Architektų g. 72

1A5b

3817,80

3204,30

60

-

0,1291

-

-

 

31

Architektų g. 74

1A5b

3814,47

3206,97

60

-

0,1291

-

-

 

32

Architektų g. 76

1A5b

3833,64

3204,28

61

1

0,1220

-

-

 

33

Architektų g. 80

1A5b

3916,50

3270,50

60

-

0,1291

-

-

 

34

Architektų g. 81

1A5b

3904,70

3277,50

60

-

0,1220

-

-

 

35

Architektų g. 83

1A5b

5888,00

4846,00

90

-

0,1220

-

-

 

36

Architektų g. 86

1A12b

3475,31

3154,33

60

3

0,15

-

-

 

37

Architektų g. 87

1A5b

5766,08

4844,32

91

-

0,1220

-

-

 

38

Architektų g. 88

1A5b

3911,50

3270,50

60

-

0,1291

-

-

 

39

Architektų g. 89

1A5b

5887,60

4846,00

90

-

0,1220

-

-

 

40

Architektų g. 90

1A5b

3918,70

3193,13

59

2

0,1291

-

-

 

41

Architektų g. 98

1A5b

5967,22

4984,60

90

-

0,1220

-

-

 

42

Architektų g. 107

1A5b

5789,94

4752,00

89

1

0,1291

-

-

 

43

Architektų g. 110

1A5b

5970,20

4989,50

90

-

0,1291

-

-

 

44

Architektų g. 111

1A5b

5790,90

4831,00

90

-

0,1291

-

-

 

45

Architektų g. 113

1A5b

2056,90

1713,00

30

-

0,1291

-

-

 

46

Architektų g. 115

1A5b

3985,27

3275,20

59

1

0,1220

-

-

 

47

Architektų g. 118

1A5b

5966,00

4988,00

91

-

0,1291

-

-

 

48

Architektų g. 122

1A5b

4109,12

3269,02

65

-

0,1291

-

-

 

49

Architektų g. 126

1A5b

3901,40

3270,50

60

-

0,1220

-

-

 

50

Architektų g. 136

1A9b

6227,80

5637,20

108

-

0,15

-

-

 

51

Architektų g. 140

1A9b

6254,65

5637,15

108

-

0,15

-

-

 

52

Architektų g. 158

1A5b

3898,30

3270,50

60

-

0,1220

-

-

 

53

Architektų g. 160

1A5b

5410,00

4526,50

90

-

0,1220

-

-

 

54

Architektų g. 164

1A5b

7459,90

6239,50

120

-

0,1220

-

-

 

55

Architektų g. 168

1A5b

2041,50

1706,20

30

-

0,1220

-

-

 

56

Neteko galios.

2018 m. balandžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1252/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

57

Architektų g. 172

1A5b

2122,00

1781,40

30

-

0,1291

-

-

 

58

Neteko galios.

2015 m. rugsėjo 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3018 redakcija

 

59

Architektų g. 192

1A5b

2124,50

1782,80

30

-

0,1291

-

-

 

60

Architektų g. 198

1A5b

3815,10

3204,60

61

-

0,1291

-

-

 

61

Architektų g. 222

1A12b

3541,51

3270,00

60

1

0,1442

-

-

 

62

Architektų g. 224

1A12b

3537,59

3270,00

60

3

0,1442

-

-

 

63

Architektų g. 226

1A12b

3469,89

3270,00

60

2

0,1442

-

-

 

64

Bukčių g. 58

1A3p

790,06

539,50

10

1

0,1089

-

-

 

65

Bukčių g. 60

1A3p

776,89

541,82

10

1

0,1089

-

-

 

66

Bukčių g. 62

1A3p

770,01

541,19

10

1

0,1089

-

-

 

67

Bukčių g. 66

1A3p

820,95

574,25

10

1

0,1089

-

-

 

68

Bukčių g. 68

1A3p

783,09

539,84

10

1

0,1089

-

-

 

69

Bukčių g. 70

1A3p

797,55

548,81

10

1

0,1089

-

-

 

70

Neteko galios.

2014 m. vasario 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-202 redakcija

 

71

Bukčių g. 76

1A3p

1109,18

863,22

16

1

0,1089

-

-

 

72

Elektrinės g. 6

1N3p

1204,63

995,32

27

-

0,1150

-

-

 

73

Elektrinės g. 4

1A3p

1314,55

1091,42

30

-

0,1150

-

-

 

74

Erfurto g. 2

1A5b

2071,41

1733,64

30

-

0,1291

-

-

 

75

Erfurto g. 4

1A5b

5810,56

4700,55

88

1

0,1291

-

-

 

76

Erfurto g. 6

1A12b

3570,91

3379,97

61

3

0,15

-

-

 

77

Erfurto g. 12

1A5b

2052,20

1636,40

29

1

0,1291

-

-

 

78

Erfurto g. 14

1A5b

5818,95

4763,00

89

1

0,1291

-

-

 

79

Erfurto g. 16

1A5b

3753,59

3126,60

60

-

0,1291

-

-

 

80

Erfurto g. 18

1A5b

3745,73

3122,90

60

-

0,1291

-

-

 

81

Erfurto g. 20

1A5b

2056,60

1678,86

29

1

0,1291

-

-

 

82

Erfurto g. 22

1A5b

3733,86

3122,16

60

-

0,1150

-

-

 

83

Erfurto g. 26

1A5b

2069,90

1678,78

29

1

0,1291

-

-

 

84

Erfurto g. 32

1A12b

3544,17

3270,00

60

2

0,15

-

-

 

85

Erfurto g. 35

1A9b

4172,40

3764,70

72

-

0,1442

-

-

 

86

Erfurto g. 36

1A5b

3691,58

3110,80

60

-

0,1291

-

-

 

87

Erfurto g. 37

1A9b

4169,60

3764,70

72

-

0,1442

-

-

 

88

Erfurto g. 40

1A5b

4121,60

3436,71

61

-

0,1291

-

-

 

89

Erfurto g. 44

1A9b

6256,68

5636,87

108

-

0,15

-

-

 

90

Erfurto g. 46

1A9b

6260,28

5635,20

108

1

0,15

-

-

 

91

Erfurto g. 56

1A5b

3903,80

3270,50

60

-

0,1291

-

-

 

92

Jonažolių g. 6

1A7p

8166,30

6097,96

86

34

0,1008

-

-

 

93

Lazdynėlių g. 4

1A2p

670,95

417,81

8

-

0,1089

-

-

 

94

Lazdynų g. 2

1A4p

2284,91

1829,28

32

-

0,1150

-

-

 

95

Lazdynų g. 4

1A4pb

2233,87

1795,99

32

-

0,1150

-

-

 

96

Neteko galios.

2016 m. liepos 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1704 redakcija

 

97

Lazdynų g. 8

1A4p

2270,91

1825,97

32

-

0,1150

-

-

 

98

Neteko galios.

2017 m. spalio 19 d., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2622 redakcija

 

99

Lazdynų g. 12

1A3p

702,50

530,24

12

-

0,1150

-

-

 

100

Lazdynų g. 14

1A4p

2284,97

1822,79

32

-

0,1150

-

-

 

101

Lazdynų g. 16

1A3p

1783,01

1494,08

24

-

0,1150

-

-

 

102

Lazdynų g. 17

1A4p

1934,23

1534,16

36

-

0,1150

-

-

 

103

Lazdynų g. 19

1A4p

1919,12

1526,59

36

-

0,1150

-

-

 

104

Lazdynų g. 20

1A3p

1765,79

1484,64

24

-

0,1150

-

-

 

105

Lazdynų g. 22

1A3p

717,22

634,83

12

-

0,1150

-

-

 

106

Lazdynų g. 24

1A3p

704,90

528,93

12

-

0,1150

-

-

 

107

Neteko galios.

2017 m. gruodžio 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3176 redakcija

 

108

Lazdynų g. 30

1A3p

627,87

536,17

12

-

0,1150

-

-

 

109

Lazdynų g. 32

1A3p

629,09

535,91

12

-

0,1150

-

-

 

110

Lazdynų g. 34

1A3p

690,45

596,35

13

-

0,1150

-

-

 

111

Lazdynų g. 28A

1A4p

839,23

666,73

8

-

0,1150

-

-

 

112

Lazdynų g. 32A

1A4p

708,96

560,69

8

-

0,1150

-

-

 

113

Lazdynų g. 4A

1A4p

2250,47

1795,25

32

-

0,1150

-

-

 

114

Neužmirštuolių g. 1

1A5p

1587,03

1377,33

10

10

0,0898

-

-

 

115

Neužmirštuolių g. 9

1A4p

887,41

718,95

10

-

0,1039

-

-

 

116

Neužmirštuolių g. 10

1A4t

451,67

336,02

1

-

0,1039

-

-

 

117

Neužmirštuolių g. 10

2A4t

405,32

288,93

1

-

0,1039

-

-

 

118

Neužmirštuolių g. 10

3A4b

426,27

309,46

1

-

0,1039

-

-

 

119

Neužmirštuolių g. 10

4A4t

440,00

322,85

1

-

0,1039

-

-

 

120

Šiltnamių g. 38

1N4p

2506,87

2121,61

76

2

0,1150

-

-

 

121

Šiltnamių g. 40

1A5p

3110,50

2607,20

51