Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1920 2012-09-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB ,,KAROLINIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,KAROLINIŠKIŲ BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. rugsėjo 28 d. Nr. 30-1920

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę „Karoliniškių būstas“ (buveinės adresas – A. J. Povilaičio g. 18, LT-04338 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data 1992 m. birželio 18 d., unikalus įmonės kodas – 121457971, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT214579716, registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2602 redakcija

 

2. T v i r t i n u  pridedamus:

2.1 Uždarosios akcinės bendrovės ,,Karoliniškių būstas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą;

2.2 Sutikimą.

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Karoliniškių būstas“ valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. 30-22 „Dėl UAB „Karoliniškių būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2012 m................... .... d.

 įsakymu Nr. 30-............                      

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "UAB KAROLINIŠKIŲ BŪSTAS" ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil.    nr.

Namo adresas

Pastato pažymėjimas plane (korpusas)

Namo bendrasis plotas (kv. m) 

Namo naudingasis plotas (kv. m)

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Kitų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM), Lt/kv. m

         Priskirtas žemės sklypas

Sklypo plotas  (ha)

Patalpų savininkų teisės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

R. Jankausko g. 3

1A12b

3474,58

3270

60

1

0,15

nėra

nėra

2

R. Jankausko g. 5

1A12b

3474,01

3270

60

1

0,15

nėra

nėra

3

R. Jankausko g. 7

1A9b

4167,8

3765,6

72

 

0,15

nėra

nėra

4

R. Jankausko g. 7

2A5b

1867,1

1567,5

30

 

0,15

nėra

nėra

5

R. Jankausko g. 7

3A9b

4153,9

3765,6

72

 

0,15

nėra

nėra

6

R. Jankausko g. 7

4A9b

1602,1

1482,1

27

 

0,15

nėra

nėra

7

R. Jankausko g. 13

2A5b

1864,4

1565

30

 

0,15

nėra

nėra

8

R. Jankausko g. 13

3A9b

4159,5

3765,6

72

 

0,15

nėra

nėra

9

R. Jankausko g. 13

5A9b

3208

2971

54

 

0,15

nėra

nėra

10

R. Jankausko g. 15

1A5b

3734,4

3121

60

 

0,15

nėra

nėra

11

R. Jankausko g. 15

2A5b

1885,4

1567,5

30

 

0,15

nėra

nėra

12

R. Jankausko g. 15

3A5b

939,9

814,7

15

 

0,15

nėra

nėra

13

R. Jankausko g. 15

4A5b

1878,3

1567,5

30

 

0,15

nėra

nėra

14

D. Gerbutavičiaus g. 3

1A5b

1873,6

1567,5

30

 

0,15

nėra

nėra

15

D. Gerbutavičiaus g. 3

2A9b

3195,7

2956,1

54

 

0,15

nėra

nėra

16

D. Gerbutavičiaus g. 3

3A5b

1873,4

1564,5

30

 

0,15

nėra

nėra

17

D. Gerbutavičiaus g. 3

3A5b

1952,1

1564,5

30

 

0,15

nėra

nėra

18

D. Gerbutavičiaus g. 3

4A5b

1876,4

1567,5

30

 

0,15

nėra

nėra

19

D. Gerbutavičiaus g. 3

5A9b

4172,1

3765,6

72

 

0,15

nėra

nėra

20

D. Gerbutavičiaus g. 12

1A9b

4157,5

3765,6

72

 

0,15

nėra

nėra

21

D. Gerbutavičiaus g. 12

2A5b

3761,9

3128,5

60

 

0,15

nėra

nėra

22

D. Gerbutavičiaus g. 12

3A5b

3808,1

3129

60

 

0,15

nėra

nėra

23

D. Gerbutavičiaus g. 12

4A5b

945,4

817,7

15

 

0,15

nėra

nėra

24

Sietyno 23

 

9.109,07

7.734,44

131

 

0,09

0,7098

Bendra dalinė nuosavybė

25

V. Druskio g. 1/22

1A9b

4148,7

3765,6

72

 

0,15

nėra

nėra

26

V. Druskio g. 1/22

2A9b

4137,4

3765,6

72

 

0,15

nėra

nėra

27

V. Druskio g. 1/22

5A9b

1607,5

1485,3

27

 

0,15

nėra

nėra

28

V. Druskio g. 1/22

3A9b

4148,7

3765,6

74

 

0,15

nėra

nėra

29

V. Druskio g. 1/22

4A9b

1869,2

1567,5

30

 

0,15

nėra

nėra

30

V. Druskio g. 3

1A12b

3398

3200,2

60

1

0,15

nėra

nėra

31

V. Druskio g. 5

1A12b

3475,2

3270

60

1

0,15

nėra

nėra

32

Neteko galios.

33

Neteko galios.

34

V. Druskio g. 6

3A9b

4176,8

3765,6

72

 

0,15

nėra

nėra

35

V. Druskio g. 6

4A9b

3234,7

2970,7

55

 

0,15

nėra

nėra

36

V. Druskio g. 6

5A5b

3745

3121

60

 

0,15

nėra

nėra

37

V. Druskio g. 6

6A5b

1873,1

1565

30

 

0,15

nėra

nėra

38

D. Gerbutavičiaus g. 3

1A5b

1873,6

1567,5

30

 

0,15

nėra

nėra

39

D. Gerbutavičiaus g. 3

2A9b

3195,7

2956,1

54

 

0,15

nėra

nėra

40

D. Gerbutavičiaus g. 3

3A5b

1873,4

1564,5

30

 

0,15

nėra

nėra

41

D. Gerbutavičiaus g. 3

3A5b

1952,1

1564,5

30

 

0,15

nėra

nėra

42

D. Gerbutavičiaus g. 3

4A5b

1876,4

1567,5

30

 

0,15

nėra

nėra

43

D. Gerbutavičiaus g. 3

5A9b

4172,1

3765,6

72

 

0,15

nėra

nėra

44

D. Gerbutavičiaus g. 12

1A9b

4157,5

3765,6

72

 

0,15

nėra

nėra

45

D. Gerbutavičiaus g. 12

2A5b

3761,9

3128,5

60

 

0,15

nėra

nėra

46

D. Gerbutavičiaus g. 12

3A5b

3808,1

3129

60

 

0,15

nėra

nėra

47

D. Gerbutavičiaus g. 12

4A5b

945,4

817,7

15

 

0,15

nėra

nėra

48

L. Asanavičiūtės g. 1

1A5b

2191,5

1816,8

50

 

0,15

nėra

nėra

49

L. Asanavičiūtės g. 3

1A5b

2189,39

1816,8

50

 

0,15

nėra

nėra

50

L. Asanavičiūtės g. 4

2A5b

1878,6

1567,5

30

 

0,15

nėra

nėra

51

L. Asanavičiūtės g. 4

4A9b

6260,8

5640,3

108

 

0,15

nėra

nėra

52

L. Asanavičiūtės g. 4

5A9b

3219,1

2970,7

54

 

0,15

nėra

nėra