Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1922 2012-09-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB ,,CASTRADE SERVICE“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,CASTRADE SERVICE“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. rugsėjo 28 d. Nr. 30-1922

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę „Castrade service“ (adresas – Lūšių g. 27-1, LT-08101 Vilnius, adresas korespondencijai – Perkūnkiemio g. 47-106, LT-12101 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data − 2012 m. kovo 16 d., unikalus įmonės kodas – 302746208, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas − LT100007009913, registro tvarkytojas  – valstybės įmonė Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2598 redakcija

 

2. T v i r t i n u  pridedamus:

2.1. Uždarosios akcinės bendrovės „Castrade service“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą;

2.2. Sutikimą.

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę „Castrade service“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. 30-1184 „Dėl UAB „Castrade service“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 28 d.

įsakymu Nr. 30-1922

           

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,CASTRADE SERVICE" ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil. nr.

Namo adresas

Pastato pa- žymėjimas plane                ( korpusas)

Namo bendrasis plotas       (kv. m)

Namo  naudingasis plotas                     (kv. m)

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Kitų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM)               Lt/kv. m

Paskirtas žemės sklypas

Sklypo plotas (ha)

Patalpų savininkų teisės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Avižų g. 1

12A5p

5192,76

4290,12

56

32

0,10

-

-

2.

Dociškių g. 15

1A5/b

5799,88

3669,08

59

1

0,11

0,75

bendraturčių nuosavybė

3.

Justiniškių g. 24

1A9b

2482,53

2262,06

35

-

0,12

-

-

4.

Justiniškių g. 26

1A9b

2582,05

2331,27

36

-

0,12

-

-

5.

Justiniškių g. 32

1A5b

2111,48

1645,90

40

-

0,12

-

-

6.

Justiniškių g. 34

1A5b

2111,52

1646,15

40

-

0,12

-

-

7.

Justiniškių g. 40

1A5b

1354,20

1134,65

20

-

0,12

-

-

8.

Justiniškių g. 46

1A9b

2467,19

2052,81

35

-

0,12

-

-

9.

Justiniškių g. 48

1A9b

2543,59

2102,22

36

-

0,12

-

-

10.

Justiniškių g. 50

1A5b

2131,27

1664,20

40

-

0,12

-

-

11.

Justiniškių g. 70

1A16t

5917,36

5773,28

64

1

0,12

-

-

12.

Neteko galios.

2013 m. sausio 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-19 redakcija

13.

Laisvės pr. 73A

1A6p

1352,89

1152,60

18

-

0,10

-

-

14.

Neužmirštuolių g. 2

1A5p

4821,05

3987,08

40

34

0,11

0,30

-

15.

Pavilnionių g. 41

4A9/b

4201,08

3870,84

64

16

0,11

-

-

16.

Pavilnionių g. 43

3A12/b

6756,70

6386,30

104

19

0,11

-

-

17.

Pavilnionių g. 45

1A16/b

6795,73

4761,09

75

13

0,11

-

-

18.

Perkūnkiemio g. 43

2A16/b

10709,26

4750,53

74

15

0,11

-

-

19.

Perkūnkiemio g. 45

6A9/b

4155,64

3831,96

64

16

0,11

-

-

20.

Perkūnkiemio g. 47

5A12/b

6518,12

6101,19

104

5

0,11

-

-

21.

Rygos g. 12

1A9b

2446,91

2054,18

35

-

0,12

-

-

22.

Rygos g. 14

1A9b

2669,30

2224,62

36

-

0,12

-

-

23.

Rygos g. 16

1A9b

2587,52

2328,48

36

-

0,12

-

-

24.

Rygos g. 18

1A5b

1317,41

1117,03

20

-

0,12

-

-

25.

Rygos g. 20

1A5b

1372,69

1091,95

20

-

0,12

-

-

26.

Rygos g. 21

1A9b

2623,22

2185,92

36

-

0,12

-

-

27.

Rygos g. 24

1A13t

6463,93

4333,25

86

-

0,12

-

-

28.

Taikos g. 50

1A5b

4051,63

3312,87

59

1

0,12

-

-

29.

Taikos g. 52

1A5b

1370,03

1139,54

20

-

0,12

-

-

30.

Taikos g. 113

1A9b

5144,52

4332,33

72

-

0,12

-

-

31.

Taikos g. 119

1A9b

2654,30

2397,22

36

-

0,12

-

-

32.

Neteko galios.

2017 m. birželio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1465 redakcija

33.

Neteko galios.

2014 m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3187 redakcija

34.

Žemynos g. 47

1A9b

6360,15

5178,03

88

-

0,15

-

-

35.

Žirmūnų g. 21

1A5b

5279,45

4373,87

99

1

0,15

-

-

2014 m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3187 redakcija

2017 m. birželio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1465 redakcija

_____________________________________________

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 28 d.

įsakymu Nr. 30-1922

 

S U T I K I M A S

      Uždaroji akcinė bendrovė   ,,Castrade service“, atstovaujama direktoriaus ....................................................................................................................., įsipareigoja administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ................................................ įsakymu Nr. .........................  patvirtintą sąrašą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrosios nuosavybės administratorių veiklą.

 

 

Direktorius                            __________                        __________________________                                                                                      (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2598 - 2012-12-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1922 „DĖL UAB „CASTRADE SERVICE“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-19 - 2013-01-08
DĖL GYVENAMOJO NAMO LAISVĖS PR. 71B BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PERDAVIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LAISVĖS PR. 71B SAVININKŲ BENDRIJAI
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3187 - 2014-10-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1922 ,,DĖL UAB ,,CASTRADE SERVICE“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1465 - 2017-06-15
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1922 ,,DĖL UAB ,,CASTRADE SERVICE“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
Į pradžią