Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1857 2012-09-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. rugsėjo 28 d. Nr. 30-1857

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Rasų valda“ (buveinės adresas – Dariaus ir Girėno g. 71, LT-02188 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data – 1992 m. liepos 9 d., unikalus įmonės kodas – 121475275, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT214752716, registro tvarkytojas  – VĮ Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2611 redakcija

 

2. T v i r t i n u pridedamus:

2.1. Uždarosios  akcinės bendrovės ,,Rasų valda“  administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą;

2.2. Sutikimą.

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Rasų valda“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo juridinį faktą.

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. 30-24 „Dėl UAB ,,Rasų valda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 28 d.

įsakymu Nr. 30-1857

                                                          

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,RASŲ VALDA ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil.    nr.

Namo adresas

Pastato pažymėjimas plane (korpusas)

Namo bendrasis plotas (kv. m)

Namo naudingasis plotas (kv. m)

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Kitų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM), Lt/kv. m

         Priskirtas žemės sklypas

Sklypo plotas  (ha)

patalpų savininkų teisės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Alkūnės g. 3

1A1p

352,93

298,38

5

-

0,114

 

 

2.

Alkūnės g. 3

2A1p

69,30

69,30

2

-

0,114

 

 

3.

Alkūnės g. 3B

 3A1p

192,09

155,61

2

-

0,114

 

 

4.

Neteko galios.

2015 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3166 redakcija

5.

Neteko galios.

2018 m. vasario 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-344 redakcija

 

 

6.

Neteko galios.

2013 m. liepos 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1626 redakcija

7.

Neteko galios.

2012 m. gruodžio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2557 redakcija

8.

Neteko galios.

2012 m. gruodžio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2557 redakcija

9.

Neteko galios.

2012 m. gruodžio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2557 redakcija

10.

Darbo g. 8

1A1ž

201,91

192,41

4

-

0,062

 

 

11.

Neteko galios.

2013 m. sausio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-194 redakcija

12.

Dobilų g. 3

1A1m

167,30

134,70

3

1

0,062

 

 

13.

Neteko galios.

2016 m. liepos 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1711 redakcija 

14.

Neteko galios.

2012 m. gruodžio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2557 redakcija

15.

Neteko galios.

2012 m. lapkričio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2342 redakcija 

16.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

17.

Neteko galios.

2016 m. lapkričio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2634 redakcija

18.

Neteko galios.

2016 m. birželio 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1322 redakcija

19.

Neteko galios.

2014 m. vasario 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-203 redakcija 

20.

Gardino g. 12

3A1m

102,74

102,74

3

-

0,062

 

 

21.

Kauno g. 6

1A3p

2661,51

1736,40

23

5

0,114

 

 

22.

Kauno g. 6

2A4p

1608,46

1608,46

25

-

0,114

 

 

23.

Kauno g. 8

1A4p

1283,37

1012,69

19

-

0,114

 

 

24.

Neteko galios.

2017 m. birželio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1409 redakcija

25.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

26.

Neteko galios.

2012 m. spalio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2147 redakcija 

27.

Neteko galios.

2012 m. spalio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2147 redakcija

28.

Neteko galios.

2013 m. liepos 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1626 redakcija

29.

Neteko galios.

2012 m. gruodžio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2557 redakcija

30.

Liepkalnio g. 5

1A2p

363,81

302,41

8

-

0,062

 

 

31.

Liepkalnio g. 5

3A2p

187,11

144,99

3

-

0,062

 

 

32.

Liepkalnio g. 7

1A2p

240,56

182,57

3

-

0,062

 

 

33.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

 

34.

Liepkalnio g. 17

2A1p

417,49

159,74

3

2

0,0615

0,5285

dalinė nuosavybė

35.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

 

36.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

 

37.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

 

38.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

 

39.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

 

40.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

41.

Liepkalnio g. 36

1A1m

178,24

178,24

4

-

0,062

 

 

42.

Neteko galios.

2017 m. gegužės 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1075 redakcija

43.

Liepkalnio g. 54

1A2m

157,61

144,87

4

-

0,062

 

 

44.

Neteko galios.

2016 m. vasario 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-193 redakcija

45.

Neteko galios.

2013 m. liepos 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1626 redakcija

46.

Neteko galios.

2015 m. kovo 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-960 redakcija

47.

Markučių g. 19

1A2pm

213,53

176,56

4

-

0,062

 

 

48.

Neteko galios.

2014 m. balandžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-791 redakcija 

 

49.

Neteko galios.

2015 m. kovo 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-959 redakcija 

50.

Neteko galios.

2016 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1736 redakcija

51.

Neteko galios.

2014 m. lapkričio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3374 redakcija

 

52.

Olandų g. 52

1A5p

2751,13

2264,72

40

-

0,1275

 

 

53.

Olandų g. 54

1A5p

2608,85

2205,38

40

-

0,1275

 

 

54.

Pakraščio g. 4

1A1m

223,18

212,15

5

-

0,062

 

 

55.

Neteko galios.

2013 m. sausio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-194 redakcija

56.

Neteko galios.

2017 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2473 redakcija

 

 

57.

Pelesos g. 69

4A1m

206,03

140,41

4

-

0,062

 

 

58.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

 

59.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

 

60.

Neteko galios.

2017 m. birželio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1433 redakcija

61.

Peteliškių g. 7

1A5p

1490,06

1218,24

22

-

0,12825

 

 

62.

Peteliškių g. 8

1A5p

1438,23

1192,91

22

-

0,12825

 

 

63.

Peteliškių g. 9

1A5p

1507,83

1210,46

22

-

0,12825

 

 

64.

Neteko galios.

2017 m. birželio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1433 redakcija

65.

Peteliškių g. 11

1A5p

1484,24

1206,32

22

-

0,12825

 

 

66.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

 

67.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

 

68.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

 

69.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

 

70.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

 

71.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

72.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

 

73.

Pirčiupių g. 4

1A1p

264,27

236,95

5

1

0,062

0,0795

dalinė nuosavybė

74.

Ramunių g. 10

1A1m

149,53

149,53

3

-

0,062

 

 

75.

Neteko galios.

2012 m. gruodžio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2557 redakcija

76.

Neteko galios.

2016 m. kovo 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-572 redakcija

77.

Neteko galios.

2012 m. lapkričio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2342 redakcija

78.

Neteko galios.

2012 m. lapkričio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2342 redakcija

79.

Neteko galios.

2015 m. sausio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-35 redakcija

80.

Neteko galios.

2016 m. kovo 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-663 redakcija 

 

81.

Neteko galios.

2012 m. lapkričio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2342 redakcija

82.

Neteko galios.

2015 m. vasario 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-497 redakcija

83.

Sibiro g. 15

1A1m

162,07

160,68

5

-

0,062

 

 

84.

Neteko galios.

2016 m. birželio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1530 redakcija

85.

Neteko galios.

2012 m. lapkričio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2342 redakcija

86.

Neteko galios.

2017 m. spalio 23 d.,Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2642 redakcija 

 

87.

Stadiono g. 3

1A2p

628,43

543,54

7

1

0,0615

 

 

88.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

89.

Neteko galios.

2012 m. gruodžio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2557 redakcija

90.

Subačiaus g. 90

1A1m

322,00

274,85

9

-

0,062

 

 

91.

Neteko galios.

2012 m. lapkričio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2342 redakcija

92.

Neteko galios.

2012 m. lapkričio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2375 redakcija

93.

Neteko galios.

2015 m. kovo 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-958 redakcija

94.

Neteko galios.

2013 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1835 redakcija

95.

Subačiaus g. 106

1A1m

198,41

173,86

6

1

0,062

 

 

96.

Subačiaus g. 111

1A1p

401,21

321,81

8

-

0,0615

 

 

97.

Neteko galios.

2017 m. rugsėjo 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2249 redakcija

98.

Neteko galios.

2017 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1678 redakcija

99.

Subačiaus g. 115B

3N9p

4157,21

3533,07

105

1

0,15

 

 

100.

Neteko galios.

2017 m. rugsėjo 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2369 redakcija

101.

Neteko galios.

2016 m. sausio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-174 redakcija

102.

Šv.Stepono g. 30

1A1p

466,92

184,41

6

3

0,0615

 

 

103.

Šv.Stepono g. 30

2A2p

264,65

181,60

4

1

0,0615

 

 

104.

Neteko galios.

2013 m. sausio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-194 redakcija

105.

Tyzenhauzų g. 2

1A2p

725,30

547,26

14

4

0,062

 

 

106.

Tyzenhauzų g. 4

1A12p

4759,43

3873,14

62

2

0,15

 

 

107.

Neteko galios.

2017 m. rugsėjo 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2279 redakcija

108.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

 

109.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

110.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

 

111.

Neteko galios.

2013 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1527 redakcija

 

112.

Neteko galios.

2016 m. birželio 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1321 redakcija

 

113.

Turgelių g. 8

2A2p

597,55

433,49

9

1

0,0615

 

 

114.

Varšuvos g. 3

2A2p

329,87

228,81

5

1

0,062

0,1048

dalinė nuosavybė

115.

Neteko galios.

2014 m. gruodžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3746 redakcija

116.

Neteko galios.

2014 m. vasario 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-203 redakcija

117.

Varšuvos g. 10 (buvęs adresas Kenos g. 13)

1A2p

719,6

612,4

10

1

0,0795

 

 

118.

Neteko galios.

2013 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1835 redakcija

119.

Neteko galios.

2012 m. lapkričio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2342 redakcija

2014 m. lapkričio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3374 redakcija

2014 m. gruodžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3746 redakcija

2015 m. sausio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-35 redakcija

2015 m. vasario 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-497 redakcija

2015 m. kovo 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-958 redakcija

2015 m. kovo 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-959 redakcija

2015 m. kovo 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-960 redakcija

2015 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3166 redakcija

2016 m. vasario 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-193 redakcija

2016 m. sausio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-174 redakcija

2016 m. kovo 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-572 redakcija

2016 m. kovo 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-663 redakcija

2016 m. birželio 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1321 redakcija

2016 m. birželio 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1322 redakcija

2016 m. birželio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1530 redakcija

2016 m. liepos 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1711 redakcija

2016 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1736 redakcija

2016 m. lapkričio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2634 redakcija

2017 m. gegužės 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1075 redakcija

2017 m. birželio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1409 redakcija

2017 m. birželio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1433 redakcija

2017 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1678 redakcija

2017 m. rugsėjo 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2249 redakcija

2017 m. rugsėjo 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2279 redakcija

2017 m. rugsėjo 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2369 redakcija

2017 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2473 redakcija

2017 m. spalio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2642 redakcija 

2018 m. vasario 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-344 redakcija

______________________________________________

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 28 d.

įsakymu Nr. 30-1857

S U T I K I M A S

      Uždaroji akcinė bendrovė   ,,Rasų valda“, atstovaujama direktoriaus ....................................................................................................................., įsipareigoja administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ................................................ įsakymu Nr. .........................  patvirtintą sąrašą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrosios nuosavybės administratorių veiklą.

 

 

Direktorius                            __________                        __________________________                                                                                      (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2147 - 2012-10-30
DĖL GYVENAMŲJŲ NAMŲ KENOS G. 6 IR KENOS G. 8 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PERDAVIMO DAUGIABUČIŲ NAMŲ KENOS G. 6 IR KENOS G. 8 SAVININKŲ BENDRIJAI
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2342 - 2012-11-23
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2375 - 2012-11-30
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2557 - 2012-12-20
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB „RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2611 - 2012-12-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 „DĖL UAB „RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-194 - 2013-01-22
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1527 - 2013-06-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1626 - 2013-07-10
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1835 - 2013-08-16
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-203 - 2014-02-04
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 „DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-791 - 2014-04-15
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3374 - 2014-11-13
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3746 - 2014-12-22
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 „DĖL UAB „RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-35 - 2015-01-14
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 „DĖL UAB „RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-497 - 2015-02-13
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-678 - 2015-03-12
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-960 - 2015-03-31
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-958 - 2015-03-31
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 „DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-959 - 2015-03-31
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3166 - 2015-09-24
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-174 - 2016-01-29
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-193 - 2016-02-02
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-572 - 2016-03-16
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-663 - 2016-03-29
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1321 - 2016-06-03
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1322 - 2016-06-03
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1530 - 2016-06-23
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1711 - 2016-07-21
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1736 - 2016-07-26
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2634 - 2016-11-29
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1075 - 2017-05-10
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1409 - 2017-06-07
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1433 - 2017-06-13
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1678 - 2017-07-04
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2249 - 2017-09-07
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2279 - 2017-09-12
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2369 - 2017-09-20
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2473 - 2017-09-29
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2642 - 2017-10-23
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB ,,RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-344 - 2018-02-06
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1857 ,,DĖL UAB „RASŲ VALDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
Į pradžią