Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2447 2012-12-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB ,,FABETA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,FABETA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. gruodžio 12 d. Nr. 30-2447

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Fabeta“ (buveinės adresas – S. Stanevičiaus g. 24, LT-07102 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data – 1992 m. birželio 18 d., unikalus įmonės kodas – 121452287, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT214522811, registro tvarkytojas  – VĮ Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2600 redakcija

 

2. T v i r t i n u  pridedamus:

2.1. Uždarosios  akcinės bendrovės ,,Fabeta“  administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą;

 2.2. Sutikimą.

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Fabeta“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo juridinį faktą.

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. 30-25 „Dėl UAB ,,Fabeta“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                 Jonas Urbanavičius

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. gruodžio 12 d.

įsakymu Nr. 30-2447

                                                                      

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,FABETA“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil. nr.

Namo adresas

Pastato pažymėjimas plane (korpusas)

Namo bendrasis plotas (kv.m)

Namo naudingasis plotas (kv.m)

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Kitų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM), Lt/kv.m

Priskirtas žemės sklypas

Sklypo plotas (ha)

Patalpų savininkų teisės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Ateities g. 23

1N6p

3050,26

2559,39

76

 

0,123

-

-

2.

Fabijoniškių g. 1

1A9b

5943,01

4743,26

92

 

0,144

-

-

3.

Neteko galios.

2018 m. balandžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1233/18(2.1.1E-TD2) redakcija

-

-

4.

Fabijoniškių g. 11

1A9b

5967,55

4777,68

92

 

0,144

-

-

5.

Fabijoniškių g. 13

1A9b

5151,44

4237,56

72

 

0,144

-

-

6.

Fabijoniškių g. 15

1A9b

3813,78

3251,94

51

1

0,144

0,1028

-

7.

Fabijoniškių g. 17

1A9b

6246,99

5041,85

84

 

0,144

-

-

8.

Fabijoniškių g. 43

1A16t

7552,63

7068,09

79

2

0,137

-

-

9.

Fabijoniškių g. 55

1A9b

2673,33

2390,24

36

1

0,144

-

-

10.

Fabijoniškių g. 57

1A5b

2770,85

2177,62

40

 

0,13

-

-

11.

Neteko galios.

2015 m. gegužės 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1345 redakcija

12.

Fabijoniškių g. 63

1A5b

1181,64

898,86

16

 

0,13

-

-

13.

Fabijoniškių g. 65

1A5b

3904,78

3321,12

60

 

0,123

-

-

14.

Fabijoniškių g. 67

1A9b

2650,45

2227,77

36

 

0,144

-

-

15.

Fabijoniškių g. 69

1A9b

3865,88

3122,97

52

 

0,144

-

-

16.

Fabijoniškių g. 73

1A5b

8036,99

6343,69

116

 

0,13

-

-

17.

Fabijoniškių g. 77

1A5b

1185,77

898,01

16

 

0,13

-

-

18.

Fabijoniškių g. 79

1A9b

5028,12

4226,49

72

 

0,144

-

-

19.

Fabijoniškių g. 81

1A9b

3809,40

3068,35

52

 

0,144

-

-

20.

Neteko galios.

2013 m. sausio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-197 redakcija

21.

Fabijoniškių g. 85

1A5b

3915,30

3062,70

56

 

0,13

-

-

22.

Fabijoniškių g. 87

1A9b

5979,06

4776,61

92

 

0,144

-

-

23.

Fabijoniškių g. 89

1A5b

4073,52

3449,86

60

 

0,13

-

-

24.

Fabijoniškių g. 90

1A13t

6280,16

5802,20

63

2

0,144

-

-

25.

Fabijoniškių g. 92

1A13t

5940,49

5505,02

63

3

0,144

-

-

26.

Neteko galios.

2018 m. kovo 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1014/18(2.1.1E-TD2) redakcija

27.

Fabijoniškių g. 94

1A13t

6323,11

5756,85

63

2

0,144

-

-

28.

Gedvydžių g. 1

1A10b

3060,58

2731,44

39

1

0,144

-

-

29.

Gedvydžių g. 2

1A10b

3039,70

2562,90

40

 

0,144

-

-

30.

Gedvydžių g. 3

1A5b

2766,92

2194,90

40

 

0,13

-

-

31.

Gedvydžių g. 4

1A10b

3040,43

2562,90

40

 

0,144

-

-

32.

Gedvydžių g. 5

1A5b

2748,71

2205,30

40

 

0,13

-

-

33.

Gedvydžių g. 6

1A10b

3056,02

2731,44

39

1

0,144

-

-

34.

Gedvydžių g. 7

1A10b

3098,20

2623,40

40

 

0,144

-

-

35.

Gedvydžių g. 21

1A5b

3516,68

2759,05

60

 

0,13

-

-

36.

Gedvydžių g. 22

1A9b

5177,48

4627,10

71

1

0,144

-

-

37.

Gedvydžių g. 23

1A5b

4154,09

3277,30

60

 

0,13

-

-

38.

Gedvydžių g. 24

1A9b

5228,05

4665,15

71

1

0,144

-

-

39.

Neteko galios.

2015 m. gegužės 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1345 redakcija

40.

L. Giros g. 7

1A10p

2905,07

2501,53

40

 

0,137

-

-

41.

L. Giros g. 80

1A5p

5440,31

4686,44

60

22

0,09

-

-

42.

L. Giros g. 82

1A5b

5540,60

4399,60

80

 

0,13

-

-

43.

L. Giros g. 90

1A5b

5538,63

4388,63

80

 

0,13

-

-

44.

L. Giros g. 94

1A9b

5183,88

4304,18

72

 

0,144

-

-

45.

L. Giros g. 98

1A5b

2771,33

2192,50

40

 

0,13

-

-

46.

L. Giros g. 100

1A5b

2738,83

2282,92

40

 

0,13

-

-

47.

L. Giros g. 102

1A5b

4147,79

3471,05

60

 

0,13

-

-

48.

L. Giros g. 104

1A5b

3484,65

2723,70

60

 

0,13

-

-

49.

L. Giros g. 106

1A5b

4147,56

3277,30

60

 

0,13

-

-

50.

L. Giros g. 108

1A5b

3506,05

2760,25

60

 

0,13

-

-

51.

L. Giros g. 110

1A5b

2726,00

2167,25

40

 

0,13

-

-

52.

L. Giros g. 121

1A10b

3012,38

2569,40

40

 

0,144

-

-

53.

L. Giros g. 123

1A10b

3012,02

2570,17

40

 

0,144

-

-

54.

L. Giros g. 125

1A10b

3007,99

2569,40

40

 

0,144

-

-

55.

L. Giros g. 127

1A10b

3007,99

2569,40

40

 

0,144

-

-

56.

S. Nėries g. 3

1A9b

5190,46

4713,29

74

 

0,144

-

-

57.

Neteko galios.

2018 m. balandžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1246/18(2.1.1E-TD2) redakcija

58.

S. Nėries g. 7

1A9b

5211,36

4323,96

72

 

0,144

-

-

59.

S. Nėries g. 9

1A9b

5216,56

4335,48

72

 

0,144

-

-

60.

S. Nėries g. 11

1A9b

5226,97

4719,46

72

 

0,144

-

-

61.

S. Nėries g. 13

1A9b

5200,21

4302,90

72

 

0,144

-

-

62.

S. Nėries g. 23

1A5b

2133,40

1668,50

40

 

0,13

-

-

63.

S. Nėries g. 25

1A5b

5563,20

4655,27

80

 

0,13

-

-

64.

S. Nėries g. 27

1A5b

4899,72

3863,24

80

 

0,13

-

-

65.

S. Nėries g. 29

1A5b

4861,29

4080,89

80

 

0,13

-

-

66.

S. Nėries g. 31

1A5b

2766,10

2315,58

40

 

0,13

-

-

67.

S. Nėries g. 41

1A10b

3050,43

2783,13

40

 

0,144

-

-

68.

S. Nėries g. 43

1A10b

3030,71

2571,00

40

 

0,144

-

-

69.

S. Nėries g. 47

1A5b

4142,06

3284,60

50

 

0,13

-

-

70.

S. Nėries g. 49

1A5b

2779,28

2195,25

40

 

0,13

-

-

71.

Neteko galios.

2018 m. balandžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1247/18(2.1.1E-TD2) redakcija

72.

S. Nėries g. 55

1A5b

3479,39

2736,95

60

 

0,13

-

-

73.

S. Nėries g. 57

1A5b

4202,18

3330,75

60

 

0,13

-

-

74.

S. Nėries g. 59

1A5b

2200,26

2200,26

39

 

0,13

-

-

75.

S. Stanevičiaus g. 2

1A9b

5233,20

4652,38

71

1

0,144

-

-

76.

S. Stanevičiaus g. 4

1A9b

7588,45

6348,24

109

 

0,144

-

-

77.

S. Stanevičiaus g. 5

1A5b

4042,40

3223,57

60

 

0,13

-

-

78.

S. Stanevičiaus g. 6

1A9b

3616,37

3357,21

52

 

0,144

-

-

79.

S. Stanevičiaus g. 7

1A5b

5456,93

4562,50

80

 

0,13

-

-

80.

S. Stanevičiaus g. 8

1A9b

2564,38

2115,27

36

 

0,144

-

-

81.

S. Stanevičiaus g. 9

1A5b

6709,65

5623,29

99

1

0,13

-

-

82.

S. Stanevičiaus g. 10

1A9b

6179,84

4993,78

84

 

0,144

-

-

83.

S. Stanevičiaus g. 11

1A5b

6734,38

5356,27

100

 

0,13

-

-

84.

S. Stanevičiaus g. 13

1A5b

5431,29

4554,37

80

 

0,13

-

-

85.

S. Stanevičiaus g. 15

1A5b

4057,27

3409,47

60

 

0,13

-

-

86.

S. Stanevičiaus g. 17

1A5b

6641,92

5239,21

100

 

0,13

-

-

87.

S. Stanevičiaus g. 19

1A5b

5300,38

4425,62

80

 

0,13

-

-

88.

S. Stanevičiaus g. 27

1A10b

3011,42

2569,40

40

 

0,144

-

-

89.

S. Stanevičiaus g. 29

1A10b

3012,77

2569,40

40

 

0,144

-

-

90.

S. Stanevičiaus g. 31

1A10b

3011,50

2569,40

40

 

0,144

-

-

91.

S. Stanevičiaus g. 33

1A10b

3021,92

2536,00

40

 

0,144

-

-

92.

S. Stanevičiaus g. 35

1A10b

3030,55

2752,73

40

 

0,144

-

-

93.

S. Stanevičiaus g. 37

1A5b

3444,27

2977,29

40

 

0,13

-

-

94.

S. Stanevičiaus g. 39

1A5b

4226,25

3305,25

80

 

0,13

-

-

95.

S. Stanevičiaus g. 41

1A5b

2143,23

1746,52

39

1

0,13

-

-

96.

S. Stanevičiaus g. 43

1A5b

2764,17

2280,86

39

1

0,13

-

-

97.

S. Stanevičiaus g. 45

1A9b

5170,85

4655,28

72

 

0,144

-

-

98.

S. Stanevičiaus g. 47

1A9b

7664,61

6947,61

108

 

0,144

-

-

99.

S. Stanevičiaus g. 49

1A9b

5210,35

4709,54

72

 

0,144

-

-

100.

S. Stanevičiaus g. 51

1A9b

5129,30

4559,21

72

1

0,144

-

-

101.

S. Stanevičiaus g. 52

1A16t

5903,77

5802,31

79

1

0,144

-

-

102.

S. Stanevičiaus g. 53

1A9b

5197,59

4716,85

72

 

0,144

-

-

103.

S. Stanevičiaus g. 55

1A9b

2540,76

2094,57

36

 

0,144

-

-

104.

S. Stanevičiaus g. 80

1A9b

3840,79

3100,08

52

 

0,144

-

-

105.

S. Stanevičiaus g. 84

1A9b

5365,05

4445,58

72

 

0,144

-

-

106.

Neteko galios.

2018 m. kovo 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1008/18(2.1.1E-TD2) redakcija

107.

S. Stanevičiaus g. 90

1A10b

3046,17

2776,26

40

 

0,144

-

-

108.

Neteko galios.

2018 m. vasario 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-391 redakcija

109.

S. Stanevičiaus g. 100

1A10b

3002,85

2571,91

40

 

0,144

-

-

110.

S. Stanevičiaus g. 102

1A10b

3016,46

2557,05

40

 

0,144

-

-

111.

P. Žadeikos g. 1

1A10b

3053,11

2573,20

40

 

0,137

-

-

112.

P. Žadeikos g. 3

1A10b

3007,99

2741,41

40

 

0,137

-

-

113.

P. Žadeikos g. 4

1A10b

3058,58

2727,50

39

1

0,144

-

-

114.

P. Žadeikos g. 5

1A10b

3007,99

2741,41

40

 

0,137

-

-

115.

P. Žadeikos g. 6

1A5b

3507,68

2924,69

60

 

0,13

-

-

116.

P. Žadeikos g. 8

1A5b

2773,72

2309,36

40

 

0,13

-

-

117.

P. Žadeikos g. 9

1A13t

5781,52

5387,65

64

2

0,144

-

-

118.

P. Žadeikos g. 10

1A5b

3487,17

2908,47

62

 

0,123

-

-

119.

P. Žadeikos g. 12

1A5b

4193,62

3507,02

50

 

0,13

-

-

120.

P. Žadeikos g. 14

1A5b

3506,00

2749,50

60

 

0,13

-

-

121.

P. Žadeikos g. 16

1A5b

5588,19

4418,75

80

 

0,13

-

-

122.

P. Žadeikos g. 18

1A10b

3040,55

2783,13

40

 

0,144

-

-

123.

P. Žadeikos g. 26

1A5p

5695,13

4862,04

64

 

0,09

0,3885

-

2015 m. gegužės 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1345 redakcija

2018 m. vasario 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-391 redakcija

2018 m. kovo 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1008/18(2.1.1E-TD2) redakcija

2018 m. kovo 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1014/18(2.1.1E-TD2) redakcija

2018 m. balandžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1233/18(2.1.1E-TD2) redakcija

2018 m. balandžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1246/18(2.1.1E-TD2) redakcija

2018 m. balandžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1247/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. gruodžio 12 d.

įsakymu Nr. 30-2447

 

S U T I K I M A S

 

        Uždaroji akcinė bendrovė   ,,Fabeta“, atstovaujama direktoriaus ..........................................................., įsipareigoja administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus .......................................... įsakymu Nr. ......................  patvirtintą sąrašą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrosios nuosavybės administratorių veiklą.

 

 

Direktorius                                     __________                        ______________________                                                                                                (parašas)                                                                 (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2600 - 2012-12-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-12-12 ĮSAKYMO NR. 30-2447 „DĖL UAB „FABETA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-197 - 2013-01-22
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-12-12 ĮSAKYMO NR. 30-2447 ,,DĖL UAB ,,FABETA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1345 - 2015-05-05
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-12-12 ĮSAKYMO NR. 30-2447 ,,DĖL UAB ,,FABETA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-391 - 2018-02-09
DĖL UAB „FABETA“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO S. STANEVIČIAUS G. 102 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1008/18(2.1.1E-TD2) - 2018-03-30
DĖL UAB „FABETA“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO S. STANEVIČIAUS G. 88 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1014/18(2.1.1E-TD2) - 2018-03-30
DĖL UAB „FABETA“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO FABIJONIŠKIŲ G. 93 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1233/18(2.1.1E-TD2) - 2018-04-16
DĖL UAB „FABETA“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO FABIJONIŠKIŲ G. 9 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1247/18(2.1.1E-TD2) - 2018-04-16
DĖL UAB „FABETA“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO S. NĖRIES G. 51 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1246/18(2.1.1E-TD2) - 2018-04-16
DĖL UAB „FABETA“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO S. NĖRIES G. 5 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
Į pradžią