Susiję Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1485 2010-06-30
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL GARAŽO A. KOJELAVIČIAUS G. 127 PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI PENSIONUI „VILTIES NAMAI“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GARAŽO A. KOJELAVIČIAUS G. 127 PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI PENSIONUI „VILTIES NAMAI“

 

  2010 m. birželio 30 d. Nr.   30-1485

Vilnius

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 14 d. sprendimu           Nr. 1-467 patvirtinta Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarka ir atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės mero pasitarimo Socialinių reikalų ir sveikatos departamento klausimais  protokolą  Nr. A28-134 (1.2.13-TAR-1) ir Vilniaus miesto savivaldybės negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijos 2010 m. birželio  11 d. posėdžio protokolą Nr. A16-372 (2.1.7-AD4):

1. P e r d u o d u  Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai pensionui „Vilties namai“ kaip subjektui, įgyvendinančiam Savivaldybės funkciją – socialinių paslaugų teikimas, 157 (vieno šimto penkiasdešimt septynių) kv. m garažą A. Kojelavičiaus g. 127, nuosavybės teise priklausantį Vilniaus miesto savivaldybei, pažymėtą plane 2G1p, dešimčiai metų neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį   įstaigos veiklai vykdyti.

2. Į p a r e i g o j u  Turto valdymo ir verslo paslaugų departamento Turto valdymo ir privatizavimo skyrių parengti 1 punkte nurodytų negyvenamųjų patalpų panaudos sutartį.

3. P a v e d u   Turto valdymo ir verslo paslaugų departamento direktoriui Vytautui Griniui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas

______________

 

Į pradžią