Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1700/18(2.1.1E-TD2) 2018-05-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI PROJEKTŲ VYKDYMO DOKUMENTUS SU<br> LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI  PROJEKTŲ VYKDYMO DOKUMENTUS SU

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA

 

2018 m. gegužės 16 d.   Nr. 30- 1700/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2, 3 ir 5 punktais:

1. Į g a l i o j u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorę Aliną Kovalevskają (jos nesant – Švietimo, kultūros ir sporto departamento l. e. pareigas Kultūros skyriaus vedėją Agnę Putelytę) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vardu, suderinus su kitais atsakingais Administracijos struktūriniais padaliniais, pasirašyti projektų „Naujosios Vilnios kultūros centro pastato Vilniuje, Pergalės g. 8, rekonstravimas ir modernizavimas“ ir „Vilniaus miesto savivaldybės literatūrinio A. Puškino muziejaus pastato, esančio Subačiaus g. 124, Vilniuje, Šv. Varvaros koplyčios tvarkybos darbai“ valstybės biudžeto lėšų išlaidų sąmatas, motyvuotus prašymus, lėšų poreikius, ataskaitas, finansavimo sutarčių paraiškas, teikiamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

 pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Julius Morkūnas

______________

 

 

Į pradžią