Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 276 1998-11-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
VILNIAUS MIESTO TARYBA

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.276

1998 11 25

 

Dėl Tarybos 1997 12 17 sprendimo Nr.114 “Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros steigimo ir nuostatų tvirtinimo” dalinio pakeitimo

 

            Atsižvelgdama į Vilniaus miesto valdybos 1998 m. rugsėjo 10 d. sprendimą Nr. 1706 V “Dėl Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros priežiūros tarybos ir jos nuostatų patvirtinimo”, Vilniaus miesto taryba

NUSPRENDŽIA:

            Iš dalies pakeičiant biudžetinės įstaigos Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros nuostatus, patvirtintus Vilniaus miesto tarybos 1997 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 114 “Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros steigimo ir nuostatų tvirtinimo”, 16 punktą papildyti šia pastraipa:

            “Patvirtinti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1706V sudarytą Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros priežiūros tarybą, kuri veikia pagal steigėjo patvirtintus nuostatus ir koordinuoja bei kontroliuoja Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros veiklą”.

 

     Meras                    Rolandas Paksas

Į pradžią